22 d’octubre de 2020 22/10/20

L’UJI recull experiències innovadores de docència en línia com a eina de suport al professorat

  La Universitat Jaume I de Castelló ha incorporat noves experiències i bones pràctiques en docència al portal web que recull el catàleg de serveis per a la formació digital docent del professorat, un espai que pretén donar suport a aquest col·lectiu davant la situació de docència en línia per la COVID-19.

  El projecte, coordinat pel comissionat de la rectora per a l’Impuls Digital i el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT), s’alinea amb el Pla UJI Digital i el seu objectiu és seguir millorant la competència digital del professorat i l’ús efectiu, creatiu i crític de les tecnologies en educació, mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques.

  Aquesta secció de bones pràctiques recull exemples d’experiències de professorat dels diferents àmbits de coneixement que ha utilitzat la tecnologia o ha organitzat la seua docència d’una manera innovadora.

  NOVES EXPERIÈNCIES

  El professor Juan Carlos Amengual, del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, presenta els diferents recursos virtuals que ha utilitzat en l’assignatura Disseny i Desenvolupament de Jocs Web del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Segons explica, es va optar per realitzar alguna classe de teoria pregravada i penjada a YouTube amb antelació per tal de resoldre dubtes a l’hora de classe a través de Google Meet. També es van crear activitats amb Socrative i es va aplicar la metodologia de classe a l’inrevés per a algunes sessions. Destaca també la utilització del canal de comunicació Discord, una alternativa millor a Skype o TeamSpeak, per a comunitats de gamers.

  Per la seua part, Teresa Vallet i Teresa Martínez, professores del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting, presenten l’experiència per a la preparació d’un examen no presencial de segona convocatòria de l’assignatura d’Introducció a l’Administració d’Empreses de les titulacions d’Administració d’Empreses, Finances i Comptabilitat, Economia i el Doble Grau ADE-Dret. En l’experiència expliquen el procediment que han seguit per a la creació de l’examen en línia a l’Aula Virtual, el qual requeria tres tipologies diferents de proves perquè fóra idèntic en estructura i complexitat a la prova presencial realitzada en la primera convocatòria. També aborden com s’ha gestionat la comunicació amb l’estudiantat i el professorat, la revisió dels exàmens i les eines utilitzades.

  Bones pràctiques i experiències

  Catàleg de serveis per a la formació digital docent del PDI

  Pujar