elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Medi Ambient repara 12 estructures hidràuliques en a l'àmbit forestal de la conca hidrogràfica del Xúquer

Medi Ambient repara 12 estructures hidràuliques en a l'àmbit forestal de la conca hidrogràfica del Xúquer

  La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha dut a terme la restauració i el manteniment de 12 estructures hidràuliques situades en l'àmbit forestal de la conca hidrogràfica del riu Xúquer.

  L'actuació ha consistit en la reparació de 12 estructures hidràuliques que es troben repartides per la major part de la xarxa de drenatge de muntanyes situades a la província d'Alacant, en els termes municipals de Monóver, Tibi, Xixona, la Vila Joiosa, Benimantell, Orxeta, Confrides i Castell de Castells.

  Els treballs de construcció d'aquestes estructures, que s'han prolongat per espai de sis mesos, han suposat una millora sobre els hàbitats naturals i la Xarxa Natura 2000, ja que propicien la creació de zones humides a causa de l'aigua que retenen.

  Gràcies a aquestes retencions, es creen làmines d'aigua que afavoreixen la regeneració natural d'espècies vegetals més evolucionades, que contribueixen al desenvolupament de la fauna silvestre, enriqueixen el paisatge i per descomptat ajuden a disminuir el risc d'incendis forestals.

  Personal tècnic de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental ha calculat que la posada en marxa d'aquestes estructures hidràuliques causarà una influència directa sobre 14 hectàrees del tipus d'hàbitat característic de la conca hidrogràfica del Xúquer.

  El cost total de les actuacions dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient ha sigut de 298.024 euros. El projecte ha sigut cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional amb càrrec al Programa Operatiu Feder Comunitat Valenciana 2014-2020.

  És necessari recordar la importància social de aquest tipus d'actuacions, perquè exerceixen una labor de defensa tant del medi natural com de les poblacions situades aigües avall enfront de possibles avingudes i pluges torrencials.

  A altre, són necessàries per a la conservació, defensa i recuperació de l'estabilitat i fertilitat dels sòls, la regulació dels escolaments, la consolidació de llits i vessants, la contenció dels sediments i en general de la defensa del sòl contra l'erosió.

  Pujar