26 de novembre de 2020 26/11/20

Els Ajuntaments de Dénia i Els Poblets executen obres en la desembocadura del riu Girona per a evitar l’acumulació d’alga

    En les properes dues setmanes els Ajuntaments de Dénia i Els Poblets executaran les obres en la desembocadura del riu Girona amb l’objectiu d’evitar l’entrada de posidònia dins del riu i així eludir la seua putrefacció en la desembocadura.

    Les obres, amb el vist i plau de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer consistiran en el depòsit de canto rodat procedent del riu Girona d’aproximadament 1000 m3. El projecte inclou el desbrossament de canya per a l’accés al punt de recollida del canto rodat, el transport al punt en el que es depositarà junt a la desembocadura entre els termes municipals de Dénia i Els Poblets.

    El pressupost de l’actuació és de 25.000 euros i s’abonarà per parts iguals entre els dos Ajuntaments. A l’Ajuntament d’Els Poblets li correspondrà el desbrossament i la recollida del canto rodat i a l’Ajuntament de Dénia la retirada de la posidònia que ha entrat en el llit del riu.

    Una vegada finalitzats els treballs, es deixarà un xicotet canal en la part nord de la desembocadura per a permetre que el riu puga desaiguar a la mar en cas de pluges.

    Pujar