28 d’octubre de 2020 28/10/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

Un nuevo camino para el nuevo valencianismo cultural

  Celebràrem el passat dissabte 18 d´Octubre de 2014 la que ha sigut una de les jornades més grans per al valencianisme cultural que es recorden en anys. La II Fira d´Entitats Valencianistes tancà en un màxim d´assistència inigualable. Ya podem confirmar que ni punt de comparació en la de l´any passat en Vivers. I és que haver-la realisat en la Plaça de Bous de Valéncia ha sigut tot un triumfo i els resultats ahí els tenim. 

  En el cas de la Plataforma Valencianista PLV molts valencians vingueren a coneixer-nos i s´apuntaren a la nostra entitat. Feya falta que per fi el valencianisme cultural recuperara eixa image que anà perdent a lo llarc d´estos anys. Era hora de recuperar el protagonisme perdut. El mensage era alt i clar: estem ací i la nostra veu será novament escoltada 

  Casi trenta entitats, institucions, empreses i particulars d´Alacant, Castelló i Valéncia nos hem donat cita en esta segona fira, que ben be podem qualificar d´històrica. I açò nos anima a seguir en més força i espenta que mai. Puix este és el camí a seguir i la germanor i colaboració deuen ser les notes predominants en estos nous temps que s´aproximen per al moviment valencianiste.

  Perque el poble valencià ho trobava a faltar. Troba a faltar que algú defenga lo nostre i denuncie l´adoctrinament escolar i les intromissions que patix la cultura i llengua valencianes. Troba a faltar que se defenga la nostra economia, les nostres lleis, que se nos respecte com a poble, troba a faltar honradea en la nostra classe política, puix la corrupció ha sigut per desgràcia la nota predominant fins al moment.

  Estem ací i venim forts. Estem entre tots iniciant un nou camí i construint un nou valencianisme cultural, novament germanat i coordinat. Més obert, constructiu, inteligent… La II Fira d´Entitats Valencianistes ho ha posat totalment de manifest i tinc l´orgull d´anunciar que en pocs mesos, unes semanes abans de les eleccions autonòmiques, celebrarem novament en el Cap i Casal la III Fira d´Entitats Valencianistes.

  Ara sols falta que el valencianisme polític es contagie d´esta força i unitat. No deu haver quatre o cinc partits desperdigats i dividits. L´època dels protagonismes personals ha arribat a la seua fi. És Valéncia la que deu ser i serà la verdadera protagonista. En estos moments trobe a faltar aquella Unió Valenciana que el seus primers anys de vida es convertí en un dels partits en més representació en tot el territori valencià. Trobe a faltar a un líder que espente i remoga consciències en les seues paraules.

  Nous i futurs valencianistes s´estan formant i es formaran en este nou moviment cultural valencianiste que estem llaurant dia a dia entre tots. Pot ser d´ací ixca algú, qui sap. Si continuem aixina este nou camí, la solució estarà molt més prop de lo que nos pogam imaginar. Avancem junts en esta direcció.

  Gràcies als que heu fet possible la II Fira d´Entitats Valencianistes. Gràcies a les entitats, institucions, particulars i empreses participants. A tots els valencians que nos han acompanyat en esta grandíssima jornada. Donem ya la benvinguda a la III Fira d´Entitats Valencianistes.

  Alex Esteve. President de la Plataforma Valencianista PLV.

  UN NUEVO CAMINO PARA EL NUEVO VALENCIANISMO CULTURAL

  Celebramos el pasado sábado 18 de Octubre de 2014 la que ha sido una de las jornadas más grandes para el valencianismo cultural que se recuerdan en años. La II Feria de Entidades Valencianistas cerró con un máximo de asistencia inigualable. Ya podemos confirmar que ni punto de comparación con la del año pasado en Viveros. Y es que haberla realizado en la Plaza de Toros de Valencia ha sido todo un triunfo y los resultados ahí los tenemos.

  En el caso de la Plataforma Valencianista PLV muchos valencianos vinieron a conocernos y se apuntaron a nuestra entidad. Hacía falta que por fin el valencianismo cultural recuperara esa imagen que fue perdiendo a lo largo de estos años. Era hora de recuperar el protagonismo perdido. El mensaje era alto y claro: estamos aquí y nuestra voz será nuevamente escuchada.

  Casi treinta entidades, instituciones, empresas y particulares de Alicante, Castellón y Valencia nos hemos dado cita en esta segunda feria, que bien podemos calificar de histórica. Y esto nos anima a seguir con más fuerza y empeño que nunca. Pues este es el camino a seguir y la hermandad y colaboración deben ser las notas predominantes en estos nuevos tiempos que se aproximan para el movimiento valencianista.

  Porque el pueblo valenciano lo encontraba a faltar. Encuentra a faltar que alguien defienda lo nuestro y denuncie el adoctrinamiento escolar y las intromisiones que padecen la cultura y lengua valencianas. Encuentra a faltar que se defienda nuestra economía, nuestras leyes, que se nos respete como pueblo, encuentra a faltar honradez en nuestra clase política, pues la corrupción ha sido por desgracia la nota predominante hasta el momento.

  Estamos aquí y venimos fuertes. Estamos entre todos iniciando un nuevo camino y construyendo un nuevo valencianismo cultural, nuevamente hermanado y coordinado. Más abierto, constructivo, inteligente… La II Feria de Entidades Valencianistas lo ha puesto totalmente de manifiesto y tengo el orgullo de anunciar que en pocos meses, unas semanas antes de las elecciones autonómicas, celebraremos nuevamente en el “Cap i Casal” la III Feria de Entidades Valencianistas.

  Ara solo falta que el valencianismo político se contagie de esta fuerza y unidad. No debe haber cuatro o cinco partidos desperdigados y divididos. La época de los protagonismos personales ha llegado a su fin. Es Valencia la que debe ser y será la verdadera protagonista. En estos momentos encuentro a faltar aquella Unión Valenciana que en sus primeros años de vida se convirtió en uno de los partidos con más representación en todo el territorio valenciano. Encuentro a faltar a un líder que empuje y remueva consciencias con sus palabras.

  Nuevos y futuros valencianistas se están formando y se formaran en este nuevo movimiento cultural valencianista que estamos labrando día a día entre todos. Puede ser que de aquí salga alguien, quien sabe. Si continuamos así este nuevo camino, la solución estará mucho más cerca de lo que nos podamos imaginar. Avancemos juntos en esta dirección.

  Gracias a los que habéis hecho posible la II Feria de Entidades Valencianistas. Gracias a entidades, instituciones, particulares y empresas participantes. A todos los valencianos que nos han acompañado en esta grandísima jornada. Demos ya la bienvenida a la III Feria de Entidades Valencianistas.

  Alex Esteve. Presidente de la Plataforma Valencianista PLV.

   

    

   1 comentari
  Vicent Bosch i Paús
  Vicent Bosch i Paús
  23/10/2014 11:10
  RAE

  Ho ha dit, també la Real Acadèmia ,de la Llengua Espanyola que el valencià de l'Horta i el de l'Alcalatén són dialectes del català normatiu, com el barceloní i el osonenc!!! I són erudits i estudiosos i molt sabuts. No ho he afirmat jo. Vosaltres feu força per a tenir la raó i jo em guia per la força de la raó, tant a l'Alcora, com a SJ de Moró.

  Pujar