18 de gener de 2020 18/1/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

II Feria de entidades valencianistas

  II FIRA D´ENTITATS VALENCIANISTES
  El pròxim dissabte 18 d´octubre d´enguany, durant tot el dia i en l´autorisació de la Diputació de Valéncia, les entitats culturals i cíviques valencianistes tindrem les nostres paraetes i stands de la II Fira d´Entitats Valencianistes instalades en el perímetro exterior de l´acera de la plaça de bous de la Ciutat de Valéncia.

  Una gran activitat conjunta en un enclau cèntric i únic de totes les entitats culturals valencianistes per a acostar el nostre mensage als ciutadans i donar-los a conéixer les pròpies associacions i les accions que desenrollem en tal de defendre la llengua i cultura valencianes, el nostre patrimoni, la nostra història, les nostres festes, lo que nos fa ser i sentir-nos valencians.

  El dissabte 18 d´octubre, a partir de les 11 h. del matí i fins a les 20 h., la plaça de bous del Cap i Casal serà l´escenari i les més importants i històriques de les entitats valencianistes estaran presents com per eixemple l´Institut d´Estudis Valencians, Lo Rat Penat, el Grup d´Acció Valencianista, el Piló de Burjassot, l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana, el Grup Cultural Ilicità, la Cardona i Vives de Castelló… i també les noves entitats culturals i cíviques més actives del panorama valencianiste com Círcul Cívic Valencià, el Rogle Constantí Llombart, Convenció Valencianista i la que tinc l´honor de presidir, la Plataforma Valencianista PLV, entre atres. Esteu tots convidats a vindre i coneixer-nos.

  Està més que clar que en esta activitat les entitats culturals avancem juntes i ho fem en positiu. Som la veu i la representació de milers i milers de valencians que volen i es preocupen per defendre lo seu, lo nostre, lo que hem heretat des de fa milenis.

  La situació és realment complicada tant en lo cultural, lo econòmic i lo polític. Quan el nostre autogovern perilla, quan hem perdut el sistema bancari valencià en la total inacció dels nostres governants, quan l´adoctrinament escolar i l´AVL estan conseguint els seus objectius ací d´eliminar l´idioma valencià i impondre l´estandar català i crear un complex d´inferioritat respecte al sentiment valencià. Quan el meninfotisme és la nota predominant d´esta societat, és el moment de donar un pas al front, trencar en esta situació i dir ben alt que ací estem nosatres. Que no volem ser la moneda de canvi. No volem corrupció, volem honradea i compromís en la defensa de lo valencià.

  Per això eixe dissabte 18 d´octubre de 2014 deveu estar al nostre costat, puix si no defenem lo nostre els propis valencians ni nos respectem nosatros mateixos com a poble, ¿qui ho farà?

  Vos acostarem la nostra cultura, els nostres llibres en autèntic valencià, el de les Normes d´El Puig normativisades per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana RACV. Som i serem sempre valencians, ho tenim ben clar. I parlem Idioma Valencià. Volem transmetre-vos eixe sentiment positiu, constructiu, d´orgull per lo nostre. ¿Accepteu l´invitació?

  Alex Esteve. President de la Plataforma Valencianista PLV

  II FERIA DE ENTIDADES VALENCIANISTAS

  El próximo sábado 18 de octubre de este año, durante todo el día y con la autorización de la Diputación de Valencia, las entidades culturales y cívicas valencianistas tendremos nuestras paraetas y stands de la II Feria de Entidades Valencianistas instaladas en el perímetro exterior de la acera de la plaza de toros de la Ciudad de Valencia.

  Una gran actividad conjunta en un enclave céntrico y único de todas las entidades culturales valencianistas para acercar nuestro mensaje a los ciudadanos y darles a conocer las propias asociaciones y las acciones que desarrollamos con tal de defender la lengua y cultura valencianas, nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestras fiestas, lo que nos hace ser y sentirnos valencianos.

  El sábado 18 de octubre, a partir de las 11 h. de la mañana y hasta las 20 h., la plaza de toros del Cap y Casal será el escenario y las más importantes e históricas de las entidades valencianistas estarán presentes como por ejemplo el Institut d´Estudis Valencians, Lo Rat Penat, el Grup d´Acció Valencianista, el Piló de Burjassot, l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana, el Grupo Cultural Ilicitano, la Cardona i Vives de Castellón… y también las nuevas entidades culturales y cívicas más activas del panorama valencianista como Círculo Cívico Valenciano, el Rogle Constantí Llombart, Convenció Valencianista y la que tengo el honor de presidir, la Plataforma Valencianista PLV, entre otras. Estáis todos invitados a venir y conocernos.

  Está más que claro que con esta actividad las entidades culturales avanzamos juntas y lo hacemos en positivo. Somos la voz y la representación de miles y miles de valencianos que quieren y se preocupan por defender lo suyo, lo nuestro, lo que hemos heredado desde hace milenios.

  La situación es realmente complicada tanto en lo cultural, lo económico y lo político. Cuando nuestro autogobierno peligra, cuando hemos perdido el sistema bancario valenciano con la total inacción de nuestros gobernantes, cuando el adoctrinamiento escolar y la AVL están consiguiendo sus objetivos aquí de eliminar el idioma valenciano e imponer el estándar catalán y crear un complejo de inferioridad respecto al sentimiento valenciano. Cuando el “meninfotismo” es la nota predominante de esta sociedad, es el momento de dar un paso al frente, romper con esta situación y decir bien alto que aquí estamos nosotros. Que no queremos ser la moneda de cambio. No queremos corrupción, queremos honradez y compromiso con la defensa de lo valenciano.

  Por eso ese sábado 18 de octubre de 2014 debéis estar a nuestro lado, pues si no defendemos lo nuestro los propios valencianos, ni nos respetamos nosotros mismos como pueblo, ¿quién lo hará?
  Os acercaremos nuestra cultura, nuestros libros en auténtico valenciano, el de las Normas de El Puig normativizadas por la Real Academia de Cultura Valenciana RACV. Somos y seremos siempre valencianos, lo tenemos bien claro. Y hablamos Idioma Valenciano. Queremos transmitiros ese sentimiento positivo, constructivo, de orgullo por lo nuestro. ¿Aceptáis la invitación?

  Alex Esteve. Presidente de la Plataforma Valencianista PLV

   1 comentari
  Vicent Bosch i Paús
  Vicent Bosch i Paús
  26/08/2014 01:08
  Soc alcorí

  Com a alcorí reivindica la llengua alcorina que es caracteritza per no ser apitxats, no pronunciar la r al final de paraula, dir dotze, tretze... a l'alcorina i la primera persona de l'indicatiu fer-la amb a, puja, baixa, canta i la tercera amb e puje, baixe, cante. No som valencians, som alcorins i no volen ser apitxats ni pronunciar la r final.

  ocultar
  II Feria de entidades valencianistas
  Pujar