15 de juliol de 2020 15/7/20
Per Josep Canós
Fent saó - RSS

Camins de roses i de punxes

  Un any més els pressupostos de Moncofa del 2013 estan d'amunt la taula, pressupostos que tornen a ser suficientment auster, ajustats a la legalitat i que mantenen la dotació de Serveis adequada a les necessitats del municipi.

  Però, no tot és un camí de roses, sinó que hem d'anar avançant entre les espines i de tant en tant podem punxar.

  Sabem que l'herència rebuda és catastròfica, tenim un deute elevadíssim de més aproximadament ,12.000.000€. Aquest deute és bàsicament pels préstecs que haurem de demanar per sostindre el conveni firmat per l'antiga legislatura, sobre la macro-depuradora, de 2.363.532 €, més 2.700.000 € en una operació de tresoreria per poder pagar proveïdors en temps i forma, i per últim 6.038.428,38€ ,aproximadament, pel RD 4/2012 ("decretazo de Rajoy") per pagar als proveïdors que no cobraven des del 2008. Però el BLOC prefereix deure diners al bancs, que deure diners a xicotes empresaris i treballadors del municipi. La nostra política es basa en rescatar persones i no bancs.

  Per altra part, tenim la problemàtica urbanística que fan que el poble no avance o encara pitjor, que ens endeutem més, com és el cobrament de la Ronda, la sentencia del Bellcaire Sud, la paralització dels permisos dels Balnearis i PAI GOLF, per part de conselleria, no donant una eixida al futur del nostre municipi .

  També, tenim un capítol 1, què és la plantilla de personal que consisteix en el 24 %, aproximadament, del total dels pressupostos del municipi.

  Per entendre'ns, la cosa esta fatal! Però podríem ficar-nos a plorar pels racons i dir que "la culpa es d'aquest o de l'altre" i la casa sense agranar.

  El BLOC, sap com esta la situació de l'Ajuntament, però el poble necessita solucions. Per això agafem la granera i no eludirem responsabilitats o ficarem pals a la roda perquè els projectes fracassen.

  Per això el BLOC tant en el pressupost del 2012 com el del 2013 pot concloure que:

  Hem de continuar reduint les despeses de personal, firmant un conveni col·lectiu i, esperem, com a punt fort i quan isca la Relació de LLocs de Treball (RPT) per equilibrar i ajustar la plantilla de personal.

  Hem frenat el despilfarro estalviant 721.000 € en despeses corrents en bens i serveis de l'any passat i no hem generat deute, on l'Ajuntament abans d'arribar el BLOC, generava un 1.200.000 € cada any.

  Continuem mantenint serveis i subvencions , i el que és el més important , mantenim la totalitat dels diners per serveis socials, mentre el Govern Central i la Generalitat ho retallen.

  No contemplem cap obra faraònica , sinó que treballem per solucionar els problemes urbanístics que hem heretat com, Bellcaire Nord, Bellcaire Sud, GOLF, Balnearis,etc.

  L'Ajuntament cada dia és més transparent cara el ciutadà fent un plenari al mes, facilitem la relació de totes les inversió i les despeses, cada 2 mesos, a l'oposició perquè puguen fiscalitzar millor, licitacions que eviten els "dedazos" habituals, moviment de les xarxes socials i taulers d'anuncis públics,etc, que fan que el nostre ajuntament siga una casa de vidre.

  L'auditoria, fa temps que esta en marxa, però tot ha d'estar molt clar per poder demanar responsabilitats. En breu, donarem notícies i informarem a la ciutadania.

  I per acabar, dir al poble de Moncofa que: " Hi ha esperança, si continuem portant l'Ajuntament com si fos casa de t@ts i no com un cortijo de pocs. Podrem avançar!".

  Pujar