19 de setembre de 2020 19/9/20

El IES Gilabert de Centelles fica en marxa el Pla de Prevenció i Atenció a l'Absentisme Escolar

El IES Gilabert de Centelles fica en marxa el Pla de Prevenció i Atenció a l'Absentisme Escolar - (foto 1)

    El IES Gilabert de Centelles de Nules ha posat en marxa el Pla de Prevenció i Atenció a l'Absentisme Escolar després d'una primera reunió multi disciplinar en la qual s'ha presentat la documentació que forma part d'aquest pla i s'ha marcat el calendari de reunions i les accions que hi ha que dur a terme.

    Així doncs, es tracta de la primera trobada de la Comissió Coordinadora Pedagògica (COCOPE), formada per docents del IES i representants de Serveis Socials i de la Policia Local de les principals poblacions que alberga aquest institut com Nules, Moncofa i La Vilavella, per parlar del mencionat pla.

    El cap del Departament d'Orientació del IES Gilabert de Centelles, Julià Rey, explica que "després d'aquesta primera reunió la idea és que a principis del proper any 2017 comencem a treballar en el Pla de Prevenció i Atenció a l'Absentisme Escolar, per la qual cosa s'ha marcat una ruta de trobades per dur un seguiment exhaustiu dels alumnes i les alumnes que falten a classe, per tant ens reunirem una vegada al trimestre i de manera excepcional sempre que es presentés un cas que ho requereixca".

    El principal objectiu del pla és que tots els xiquets i les xiquetes en edats de cursar ESO vaguen a classe. "Per això hi ha que estudiar cas per cas i de manera individual i objectiva junt amb la resta de representants de les institucions implicades el problema del absentisme de l'alumne o de l'alumna per a treballar en el protocol que finalment ens porte, si es donen les circumstàncies, al reingrés a les aules", matisa Julià Rey.

    Pujar