elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El PP proposa un ROF a l'Ajuntament de Morella per a blindar la transparència "que el PSOE va negar en 32 anys de govern"

El PP proposa un ROF a l'Ajuntament de Morella per a blindar la transparència "que el PSOE va negar en 32 anys de govern"
  • El portaveu del PP a l'Ajuntament de Morella, Jesús Ortí, elabora una proposta de Reglament Orgànic de Funcionament (ROF) per a cobrir un buit “sorprenent”. “Als quals governaven abans no els interessaven les regles. Eren la llei”

L'Ajuntament de Morella manca d'un Reglament d'Organització i Funcionament intern propi. El PSOE no va tindre temps en els seus 32 anys de govern d'elaborar esta normativa pròpia que ara el PP abandera amb el “desig que s'establisca un marc intern que marque obligacions i drets, però que sobretot garantisca la participació i la transparència”.

Així ho ha manifestat el regidor i portaveu del PP a Morella, Jesús Ortí, qui eleva al ple del pròxim dijous 16 de maig una proposta de ROF “que desitgem que siga debatuda, examinada i revisada per a arribar a un acord entre tots els grups de la corporació amb el desig de dotar al nostre consistori del seu propi ROF”.

La iniciativa part “de la mà tendida del PP cap a l'equip de govern i l'oposició socialista”. “Nosaltres en 10 mesos hem treballat en una proposta que el PSOE va ser incapaç d'elaborar en 32 anys de govern. Esperem que s'avinguen al debat i l'anàlisi, perquè de la crítica constructiva estic convençut que obtindrem el millor reglament”, ha considerat Ortí.

Per al regidor resulta poc menys que “sorprenent” que l'Ajuntament de Morella no dispose d'este reglament orgànic municipal. “Als quals governaven abans no els interessaven les regles. Ells eren la llei”, ha considerat el portaveu del PP.

“Ara volem compartir amb tota la corporació estos objectius, perquè creiem que faran més transparent, participativa i oberta a la casa de tots els morellans, el nostre ajuntament”. La proposta del PP al ple planteja, entre altres punts, implementar criteris de participació, transparència i control. “Malgrat que pel nombre d'habitants no es requerix la celebració de debats de l'estat de la ciutat, des del Grup Popular hem cregut convenient arreplegar esta possibilitat perquè es puga celebrar un a l'any el mes de maig”.

Així mateix, “per a donar-li més agilitat i participació a tots els grups municipals, se li ha volgut donar major importància a la junta de portaveus, que tindrà la possibilitat de veure amb antelació a l'aprovació pel ple de les ordenances municipals o del pressupost”. “També es regulen en llaures a una major transparència i participació les comissions d'estudi, informe, dictamen, investigació o especial de comptes”.

Els reptes

Augmentar el control al govern de la ciutat per part dels grups polítics de la corporació, com a representants de la ciutadania; incrementar els mecanismes de participació per part de la ciutadania; millorar la transparència en la gestió del govern i de l'activitat institucional de la corporació municipal; així com garantir i regular el dret a la participació en els assumptes públics per part de tots els grups que componen la corporació municipal en l'elaboració de disposicions de caràcter general són els reptes.

“De manera expressa, s'ha pretés fer una regulació exclusivament del ple, per la qual cosa qualsevol referència a altres òrgans municipals ho és en la mesura en què es relacionen amb el ple”, ha declarat Ortí. “Per a nosaltres la transparència, la participació i els debats són fonamentals”.

Pujar