27 de setembre de 2020 27/9/20

Igualtat treballa amb entitats i ajuntaments per a la inserció sociolaboral de 7.000 persones en situació de vulnerabilitat

  La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està treballant amb entitats del tercer sector i amb les corporacions locals en el desenvolupament de programes que afavorisquen la inserció sociolaboral d'al voltant de 7.000 persones en situació de vulnerabilitat, pertanyents a col·lectius com les dones víctimes de violència de gènere, població amb problemes de salut mental, i persones sense llar, entre uns altres.

  Així, ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha indicat que aquest és el nombre de persones que es preveu atendre a través dels projectes subvencionats mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 a la Comunitat Valenciana, que en els darrers dos anys ha subvencionat 48 programes d'inclusió amb 6,3 milions d'euros.

  Aquests projectes, dels quals 29 es desenvolupen a través d'ajuntaments i mancomunitats i 19 per entitats del tercer sector, porten aparellada l'inici i el desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació d'exclusió social, que també participen en tutories individualitzades i/o de grup per a aconseguir una major implicació en el disseny i avaluació del procés que segueixen.

  Oltra ha destacat la importància d'iniciatives com aquesta, per a recuperar la imatge de la Comunitat Valenciana a Europa dignificant l'ús de fons europeus per a "rescatar persones" i no per a grans projectes, "que mai van redundar en la millora de la vida de la ciutadania en general ni dels més vulnerables en particular", ha defensat.
  L'aposta de la Conselleria per ajudar als col·lectius socialment més exclosos és una realitat, i en aquest cas es fa "potenciant la inclusió activa de les persones que per situació personal o social es troben en desavantatge per a accedir al mercat laboral en igualtat de condicions".

  "Els col·lectius que tradicionalment han tingut difícil l'accés al mercat laboral com un problema estructural endèmic han vist incrementades les seues dificultats en l'actual conjuntura de crisi econòmica, i davant aquesta situació és necessari impulsar iniciatives i projectes centrats específicament en la potenciació de la inclusió", ha reivindicat la vicepresidenta.

  Així, l'objectiu és "potenciar la *empleabilidad dels col·lectius vulnerables que presenten un elevat índex d'exclusió social que els impedeix o dificulta accedir als sistemes normalitzats o de formació/empre, ja siga per desconeixement, desconfiança o la inexistència de recursos apropiats", i ha afegit que per a açò, es tracta de "fomentar la seua inclusió i participació activa i millorant les seues possibilitats a l'hora de trobar ocupació".

  Itineraris d'inserció

  L'itinerari inclou una fase d'acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat que serveix per a valorar l'historial professional i formatiu de la persona, alhora que detecta les necessitats, manques i altres factors relacionats amb l'accés a l'ocupació, que permeten al professional que es fa càrrec del programa, establir un nivell i un perfil d'empleabilitat.

  La segona fase seria de disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat d'inserció sociolaboral, que comprèn accions d'atenció social, d'orientació i intermediació laboral, de prospecció i de suport a l'ocupació. En aquesta fase també es treballa el desenvolupament de competències digitals i d'habilitats tècniques, socials i ètiques relatives a l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a localitzar, organitzar, entendre, avaluar i analitzar informació.

  Finalment hi hauria una fase d'acompanyament en la qual es potencia l'empoderament de la persona participant, perquè s'implique en el disseny i avaluació de les diferents fases de l'itinerari, i en el cas d'aquelles persones que hagen aconseguit un nivell competencial adequat en el desenvolupament d'inserció sociolaboral, també es desenvoluparien pràctiques d'aprenentatge i inserció en empreses.

  Pujar