elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament de Godella manifesta la seua intenció d’adherir-se al Consell de l’Horta

L’Ajuntament de Godella manifesta la seua intenció d’adherir-se al Consell de l’Horta

  Després de l’aprovació del Pla d’Acció Territorial (PAT) d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València, esta setmana s’ha celebrat la primera reunió del Consell de l’Horta, al qual l’Ajuntament de Godella té intenció d’adherir-se. En esta primera sessió s’han assentat les bases del que serà el Pla de Desenvolupament Agrari per a impulsar iniciatives que ajudes a protegir i revitalitzar l’horta.

  Les línies estratègiques d’este Pla de Desenvolupament Agrari s’han redactat de manera participativa. De fet, des del Consell Agrari de Godella es feren algunes esmenes que han quedat recollides. L’alcaldessa de Godella i regidora d’Agricultura, Eva Sanchis, ha deixat ben clar la seua intenció d’adherir-se a este Consell de l’Horta. Esta decisió haurà de ser ratificada en sessió plenària.

  El Consell de l’Horta ja comptarà de cara a 2019 amb una dotació pressupostària per part de la Generalitat de València de 2,3 milions d’euros. Els pròxims cinc anys, el pressupost de la GVA serà de 41.380€. Estos diners es destinaran, entre d’altres coses, a jornades de formació per a persones llauradores, guarderies rurals, etc.

  La consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, ha ressaltat la importància d’este projecte «per a reconèixer a totes les persones que treballen i viuen de l’horta i per a impulsar projectes compartits amb l’objectiu de potenciar una agricultura rendible i valorada, amb una marca i una activitat productiva creixent».

  El Consell de l’Horta, que tindrà com a seu l’alqueria del Moro, buscarà complir les següents funcions:

  1. Elaborar, juntament amb la Conselleria, el Pla de Desenvolupament Agrari de l’Horta de València.
  2. Adquirir o arrendar terrenys i la resta de béns o immobles, materials i immaterials, necessaris per al compliment dels seus fins.
  3. Obtenir els recursos i les ajudes tècniques i econòmiques provinents d’altres institucions públiques i privades, entre d’altres, els fons provinents de la Unió Europea, i gestionar la percepció última d’estos recursos per part de les persones que es dediquen a l’agricultura.
  4. Realitzar funcions de gestió i mediació per a facilitar la cessió d’ús o l’arrendament de parcel·les agràries o finques rústiques sense conrear, amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat de l’activitat agrària en l’àmbit de l’Horta de València.
  5. Promoure i gestionar les marques de qualitat dels productes de l’horta, que els doten d’un major valor afegit i els diferencien de la resta del mercat.
  6. Promoure i gestionar un servei de guarderia rural, en coordinació i cooperació amb la Policia Local dels municipis de l’àmbit de l’Horta de València que garantisca la seguretat de les explotacions.
  7. Vetlar per l’estat correcte, d’acord amb aquesta llei, de les infraestructures annexes a l’horta, com són les xarxes de camins i sèquies.
  8. Prestar serveis d’assessorament i fomentar la formació professional agrària a les persones que es dediquen a l’agricultura, i fomentar que garantisquen un relleu generacional adequat.
  9. Oferir formació a persones joves i adultes en matèria d’agroecologia i sobirania alimentària, des d’una perspectiva social i educativa.
  10. Impulsar la investigació, el desenvolupament i l’avaluació d’experiències d’innovació social en l’activitat agrària, que promoguen experiències col·laboratives, participatives i inclusives, com també la seua difusió.
  11. Programar i gestionar mecanismes de compensació econòmica a les persones que es dediquen a l’agricultura.
  12. Percebre i gestionar taxes, preus públics i altres ingressos d’origen públic i privat que li puguen correspondre d’acord amb la normativa aplicable.
  13. Actuar com a òrgan de representació de les entitats presents en el Consell de l’Horta de València amb relació a tot el que faça referència a les seues funcions i d’acord amb el que establisquen els seus estatuts
  14. Garantir el compliment de la legislació sectorial aplicable en l’àmbit de l’horta i de les determinacions del Pla d’Acció Territorial.
  Pujar