elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Generalitat convoca els Premis de Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga

  • Es publicaran les obres premiades mitjançant una o més edicions que formaran part del fons editorial de la Generalitat

La Generalitat ha convocat els Premis de Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga dins de les activitats commemoratives de l’Any Berlanga que va declarar el Consell per a reconéixer la figura del valencià i la seua contribució al cine espanyol.

Es concediran dos premis: un en llengua castellana i un altre en llengua valenciana. Es premiarà qualsevol obra narrativa, novel·la o col·lecció de narracions breus, relacionada amb la temàtica dels premis, que haurà de ser original i inèdita en tota l’extensió de l’obra.

Qualsevol persona major d’edat podrà participar en la convocatòria amb la presentació d’una obra de la qual siga l’autor o autora. Cada participant podrà presentar només una obra en una de les dues modalitats. En el cas que es tracte d’obres d’autoria col·lectiva, el conjunt de les persones autores es considerarà a tots els efectes com una única participació.

Les obres hauran de tindre una extensió mínima de 20.000 i màxima de 40.000 paraules. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica (https://sede.gva.es) omplint el model corresponent, i hauran d’estar signades per les persones sol·licitants per mitjà d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat. S’haurà d’adjuntar, juntament amb la sol·licitud, l’obra en format PDF, amb el text formatat en pàgines DIN A4, amb lletra tipus Times New Roman o Arial cos 12 i amb interlineat doble. El document informàtic no haurà de tindre en cap cas una grandària superior a 5MB.

Les obres que es presenten a la convocatòria hauran d’estar identificades amb pseudònim. En la sol·licitud de participació, les persones sol·licitants hauran de fer constar, a més de les seues dades d’identificació personal i la modalitat en què se sol·licita participar, el títol de l’obra i el pseudònim amb el qual es presenta. En la primera pàgina de l’obra haurà de figurar, exclusivament i per aquest orde, el títol de l’obra, el pseudònim de la persona autora i la modalitat a què es presenta.

Per a cada una de les modalitats dels premis es constituirà un jurat que estarà presidit per la persona titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, o la persona que delegue. Cada un dels jurats estarà integrat per cinc membres de prestigi reconegut en l’àmbit de la cultura, la literatura i la crítica literària, designats per la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució finalitzarà el dia 13 de novembre de 2021.

La Generalitat publicarà les obres premiades mitjançant una o més edicions que formaran part del seu fons editorial. A aquest efecte, durant el termini mencionat, les persones autores guardonades no podran publicar les obres premiades, parcialment o totalment, ni podran cedir els drets d’impressió, reproducció, comercialització i distribució a cap persona física o jurídica diferent de la Generalitat.

En totes les edicions que es realitzen de les obres premiades, siga per la Generalitat o siga per les persones autores o per qualsevol editorial, s’haurà de fer una menció expressa que es tracta d’una obra guardonada per la Generalitat amb el Premi de Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga 2021.

Pujar