28 de novembre de 2020 28/11/20

Els experts alerten: els test d'antígens no són eficaços per a controlar l'avanç del covid

Els test d'antígens no són eficaços per a controlar l'avanç del covid
Els test d'antígens no són eficaços per a controlar l'avanç del covid
  • La seua eficàcia només es dóna en alguns casos: quan la càrrega viral és alta, quan es realitzen durant els cinc primers dies de la malaltia i, sobretot, quan el pacient té símptomes

Els experts han alertat que els antígens no són fiables per a controlar l'avanç del coronavirus en aquesta segona ona. De fet, la seua eficàcia, superior al 95%, només es dóna quan la càrrega viral és alta, quan es realitzen durant els cinc primers dies de la malaltia i, sobretot, quan el pacient té símptomes.

A més, estan suposant molts falsos negatius que fan que el virus es continue expandint per tot el país, la qual cosa suposa una realització posterior de PCR, la qual cosa comporta major despesa per al sistema sanitari.

Els test d'antígens han de realitzar-se amb totes les condicions que garantisquen la qualitat, traçabilitat, seguretat i que les dades que aporten puguen incorporar-se als sistemes informatitzats, una qüestió que la Societat Espanyola de Tècnics Superiors Sanitaris (SETSS) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (SIETeSS) posen en dubte que s'estiga realitzant, la qual cosa dificulta la realització d'estudis epidemiològics posteriors i la presa de mesures amb totes les dades a cada moment.

De fet, des de tots dos organismes han alertat a les autoritats sanitàries per escrit que estan trobant una àmplia amalgama de professionals realitzant les proves d'antígens, sobretot en Atenció Primària, Clíniques Odontològiques i en farmàcies, sense les estrictes mesures de seguretat, exposant així als professionals i a la població.

Les mostres han de fer-les professionals

El maneig de mostres clíniques s'ha de realitzar pels professionals formats, capacitats i habilitats per a això; en instal·lacions que reunisquen les condicions que garantisquen la seguretat dels productes del diagnòstic in vitro i la posterior gestió dels residus generats, complint així amb la normativa aplicable.

És pel que hem tornat a sol·licitar, als responsables en salut estatal i de les CCAA, que aquestes proves les realitzen els Tècnics Superiors en Laboratoris Clínics i Biomèdics (TSLCyB), bé en el propi laboratori clínic o en centres d'Atenció Primària, adequant àrees concordes a la normativa que garantisquen la seguretat, traçabilitat i qualitat.

Personal adequat fent proves adequades

El mateix que succeeix amb els test d'antígens, ocorre amb la presa de mostres de les PCRs. Han de ser realitzades pels TSLCyB (aquesta funció l'estan assumint altres professionals sanitaris quan no són els habilitats per a això). Per això, és necessari dotar urgentment als equips amb un major número d'aquests professionals perquè puguen augmentar el número de PCRs diàries. Només d'aquesta forma, es podran fer garbellats reals en la població per a detectar la presència del coronavirus.

I més, tenint en compte l'arribada, en aquesta tardor i hivern, de les habituals viriasis respiratòries amb periodicitat epidèmica estacional, que provocaran una simptomatologia inicial comparable en la població i, amb això, una major demanda de PCRs per a discriminar entre totes dues patologies i poder establir així un mapa clar de la propagació del SARS-COV-2.

De fet, en alguns hospitals com el Vall d´Hebron (Barcelona) ja hi ha col·lapse de deu dies en el seu Laboratori per la saturació del mateix sobretot pel volum de proves i la falta de reactius.

A més, un altre dels factors importants en aquesta segona ona és la presència de rastrejadors.

La pressió assistencial que pateix actualment Atenció Primària fa impossible que les tasques de rastreig recaiguen en el personal mèdic, d'infermeria o auxiliar pel que, és necessari integrar a Tècnics Superiors en Documentació i Administració Sanitàries “TSDyAS” en els equips que realitzen les funcions de rastreig i tractament de dades. Aquesta especialitat és la que té la formació, capacitació i habilitació per a fer aquesta funció imprescindible en aquests durs moments.

Pujar