13 d’agost de 2020 13/8/20

L’Ajuntament de Dénia insisteix en la col·laboració ciutadana per a la prevenció i control del mosquit tigre

    L'Ajuntament de Dénia continua realitzant accions de control i vigilància del mosquit tigre en els entorns municipals. L'empresa encarregada del servei, Lokímica S.A, ha estat duent a terme exhaustius controls i tractaments en tots els llocs públics que serveixen de cria i refugi, principalment en les acumulacions d'aigua temporals o permanents catalogades com a focus de cria: embornals, fonts i regs en jardins, fonts de col·legi o dipòsits de flors. El seguiment de les poblacions s’efectua una vegada per setmana.

    Els mosquits tenen molta facilitat per a colonitzar i reproduir-se en qualsevol massa d'aigua estancada. Les femelles aprofiten aquesta per a posar els seus ous que, en cada posada, giren entorn dels 200. És per això que dins del Programa Municipal de Prevenció i Control del Mosquit s'insistisca que, a nivell particular, es localitze i evite, en la mesura del possible, les possibles acumulacions d'aigua en les propietats. I és que per a obtenir uns resultats encara més satisfactoris és necessària la col·laboració ciutadana.

    En aquest sentit, l'Ajuntament de Dénia recorda a la ciutadania una sèrie d'eficaços consells per a combatre la plaga, present en la costa valenciana des de 2009. Se suggereix evitar recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, bidons o plats de test) per a impedir la seua reproducció, així com mantenir els nivells de clor adequats en les piscines, basses i estanys durant tot l'any. És important també protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres perquè no posen els seus ous i vigilar el reg per degoteig, el qual pot deixar xicotets punts d'aigua en tests i plats. Finalment, no s’ha d’oblidar renovar cada 2 o 3 dies l'aigua dels abeuradors dels animals, i tirar aigua en els embornals (almenys una vegada a la setmana) per a evitar el seu estancament.

    Les campanyes públiques a la Comunitat Valenciana han aconseguit ser efectives en la mesura que els focus localitzats estan més controlats que en estius anteriors. En el cas de Dénia, ha disminuït el nombre de queixes per picades de mosquit tigre i se segueix treballant en tractaments contra altres espècies de mosquit i les seues poblacions.

    Pujar