1 de juny de 2020 1/6/20

El temporal “Gloria” deixa danys en la via pública de Crevillent per valor de 765.000 euros

El temporal “Gloria” deixa danys en la via pública de Crevillent per valor de 765.000 euros - (foto 1)
  • El regidor d'Espais Públics informa que les actuacions per a reparar els desperfectes ocasionats per la borrasca començaran amb la reparació de les xarxes de pluvials i sanejament en la carretera general

MÉS FOTOS
El temporal “Gloria” deixa danys en la via pública de Crevillent per valor de 765.000 euros - (foto 2)
El temporal “Gloria” deixa danys en la via pública de Crevillent per valor de 765.000 euros - (foto 3)

L'Oficina Tècnica Municipal ha realitzat una valoració estimativa dels danys patits pel pas del temporal Gloria en els béns i infraestructures de propietat municipal, després d'efectuar les corresponents comprovacions dels punts afectats. Segons aquesta previsió, el cost de la reparació aconseguirà un import de 765.000 euros.

Entre les principals deterioracions produïdes per la borrasca del gener passat es troba l'enfonsament d'un dels parterres enjardinats de l'Avinguda Sant Vicent Ferrer a causa del col·lapse de la xarxa de pluvials de Sant Vicent Ferrer i Gutiérrez de Cárdenas. A més es va produir també danys en un tram de la xarxa de sanejament degut al col·lapse d'un antic pou de registre.

El regidor d'Espais Públics, Marcelino Giménez, ha comentat que en primer lloc es començarà amb una actuació d'urgència per a reparar i connectar, tant les xarxes d'aigües pluvials com les de sanejament, així com la reparació del pou de registre i el seu enllaç amb el col·lector general de pluvials de la Rambla de Castelar, conegut col·loquialment com a “gusano”.

No obstant això, segons Marcelino Giménez, està previst redactar un projecte amb la finalitat de separar d'una banda les aigües pluvials, que es connectaran al “gusano” i, d'altra banda, les aigües de sanejament, amb la creació de connexions amb les xarxes dels carrers LLuis Vives i Santa María del Cap que s'enllaçaran amb un altre tram existent per a desembocar finalment en la depuradora municipal.

Giménez ha afirmat que aquesta última acció, que començarà en un futur immediat, serà una obra “molt costosa i de gran envergadura, però absolutament necessària”, que afectarà un ampli tram de la carretera general, des de l'altura del Passeig de Fontenay fins al carrer Gutiérrez de Cárdenas.

A aquestes actuacions en Sant Vicent Ferrer i al Carrer Gutiérrez de Cárdenas, que tindran un cost aproximat de 625.000 euros, se li sumaran les referents al despreniment de talussos i arrossegaments en camins municipals, entre altres.

L'edil d'Espais Públics sol·licita precaució en la conducció per aquest tram de la carretera general N-340, ja que un dels carrils romandrà tallat a la circulació amb l'objectiu de dur a terme les tasques de reparació i manteniment necessàries.

Pujar