18 de gener de 2021 18/1/21

La Regidoria de Bon Govern planteja un pla de xoc financer i altre d'ajudes per a pal·liar els efectes del COVID-19 a Crevillent

La Regidoria de Bon Govern planteja un pla de xoc financer i altre d'ajudes per a pal·liar els efectes del COVID-19 a Crevillent - (foto 1)
 • Entre les mesures econòmiques anunciades per l'Ajuntament de Crevillent es troba l'ampliació del termini per al pagament d'impostos, una reducció de taxes municipals i la creació d'un pla excepcional de subvencions per al pagament de tributs, entre altres

En aquests moments tan crítics per a l'economia crevillentina, des de la Regidoria de Bon Govern, que dirigeix Gregorio Díaz-Marta, s'han definit una sèrie de mesures tendents a pal·liar l'impacte econòmic, dins de les competències municipals que es disposen. Aquestes mesures estan sent valorades pels Serveis Econòmics municipals per a assegurar la seua viabilitat econòmica i la seua adequació a les possibilitats pressupostàries.

Des del Govern comenten que, per responsabilitat, no entraran en una carrera sobre qui proposa les millors i majors mesures per a ajudar a l'economia local i que, malgrat les bones intencions i la bona voluntat amb la qual s'estan plantejant, aquestes mesures requereixen una avaluació econòmica sobre l'impacte que generen en els comptes municipals, una tasca que s'està realitzant juntament amb els Serveis Econòmics de l'Ajuntament, que són els que coneixen les limitacions pressupostàries i jurídiques que té qualsevol mesura de caràcter econòmic.

El Govern municipal agraeix la col·laboració i la disposició dels grups polítics en aquesta matèria i espera que entenguen que totes les mesures han de ser prèviament avaluades. “No podem ni hem de prometre mesures que legalment o econòmicament no siguen possibles. No obstant això, el que sí que farem és valorar totes les mesures plantejades per tots els grups polítics i, fins i tot, demanar informes als Serveis Econòmics per a conéixer el seu impacte econòmic i poder decidir sobre la base de criteris absolutament responsables i factibles per a ajudar el nostre sector econòmic local” afirmen des de l'executiu de Crevillent.

D'igual forma, han comunicat que s'està treballant en dos plans, un dirigit als impostos i taxes municipals i un altre a ajudes als sectors econòmics afectats. Sobre les mesures fiscals s'està treballant sobre la base de les següents mesures:

 1. Ampliació del termini de recaptació tributària fins al tres de juliol de tots els tributs el termini dels quals finalitza el primer semestre de l'any.
 2. Facilitar el fraccionament dels impostos i taxes municipals, flexibilitzant-ne les restriccions que existeixen actualment.
 3. Compensació o reducció de la taxa de recollida de Residus Sòlids Urbans (fem) per als establiments afectats per la crisi.
 4. Reducció d’acord amb el temps de tancament o d’inactivitat de la taxa d'ocupació de la via pública. (Taxa de mercat ambulant, terrasses…).
 5. Sobre els preus públics derivats de la utilització d'instal·lacions esportives, escoles municipals esportives i culturals, no es cobraran durant el temps d'inactivitat o, en el seu cas, hi haurà devolució proporcional al temps d'inactivitat.
 6. Ampliació de terminis en diferents impostos i taxes fins al tres de juliol.
 7. Creació d'un pla excepcional de subvencions per al pagament de tributs. S'establirà un crèdit extraordinari i un pla de subvencions per al pagament de deutes tributaris a col·lectius i sectors afectats pel tancament.
 8. Flexibilització per al pagament del consum d'aigua i ajudes per a situacions de necessitat. S'estudiarà una reducció de la tarifa tenint en compte els seus costos i el probable increment de l'ingrés per l'augment del consum familiar.
 9. Sol·licitud a la Cooperativa perquè flexibilitze pagaments i auxilie a la població més vulnerable amb la tarifa per subministrament elèctric, dins de les seues possibilitats i, si és possible, una reducció de les tarifes.
 10. S'estudiaran bonificacions sobre l'IBI per als immobles que desenvolupen activitats econòmiques per concórrer factors socials       o de foment de l'ocupació; relacionat amb la declaració de l'estat d'alarma.     

D'altra banda, s'està treballant en el pla de mesures a sectors econòmics afectats mitjançant les següents mesures:

 1. Agilitat en el pagament de factures als proveïdors de l'Ajuntament de Crevillent.
 2. Foment del consum local, mitjançant diferents campanyes de conscienciació.   
 3. Pla d'ajuda a autònoms vulnerables de Crevillent.
 4. Creació d'una oficina municipal per al seguiment de l'impacte econòmic i social derivada de la crisi sanitària del COVID-19.

Per a Gregorio Díaz-Marta, aquestes mesures i les que estan en estudi tenen la finalitat de la reactivació de l'economia local; i se sumen a les mesures socials que ja va anunciar l'edil Montserrat Pineda.

Afig el regidor de Bon Govern que totes aquestes mesures estaran en constant revisió d'acord amb l'evolució de la crisi sanitària i que no es descarten altres mesures addicionals de suport als sectors econòmics afectats i a la ciutadania que s'haja vist afectada per la crisi.

“Sens dubte, el pressupost aprovat al desembre patirà importants modificacions per a adaptar-lo a la situació actual. En el moment en què disposem de la liquidació de l'exercici 2019 ens posarem a treballar per a presentar al més prompte possible les modificacions pressupostàries que corresponguen” assente l'edil.

D'altra banda, la Regidoria de Bon Govern està també a l'espera de les mesures que puguen vindre des del Govern Central i la Generalitat amb repercussió als ajuntaments.

Aprofitant l'ocasió, la Regidoria de Bon Govern vol agrair a tots els Cossos i Forces de Seguretat d'Estat i a Protecció Civil el treball que estan realitzant; així com a tot el personal que treballa en els comerços, en transport, correus, el sector de les telecomunicacions, “i, especialment, al poble de Crevillent per aquest exemple d'unió i cohesió; ja que hem demostrat una vegada més que som un poble fort”.

Pujar