3 de juny de 2020 3/6/20

L'Arxiu Municipal Clara Campoamor presenta la Memòria anual del 2019

L'Arxiu Municipal Clara Campoamor presenta la Memòria anual del 2019 - (foto 1)
  • L'escrit pretén visualitzar el treball realitzat des de l'Arxiu, tant a nivell administratiu com cultural i històric, amb l'objectiu de donar a conéixer la història de Crevillent a través del seu patrimoni documental

MÉS FOTOS
L'Arxiu Municipal Clara Campoamor presenta la Memòria anual del 2019 - (foto 2)
L'Arxiu Municipal Clara Campoamor presenta la Memòria anual del 2019 - (foto 3)
L'Arxiu Municipal Clara Campoamor presenta la Memòria anual del 2019 - (foto 4)

L'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” ha presentat la Memòria corresponent a l'anualitat 2019, en la qual es reflecteixen els treballs realitzats per part de l'Arxivera Municipal, Bibiana Candela Oliver.   

La Memòria inclou un total de 7 punts, a més d'una conclusió, que inclouen treballs d'organització documental, les dependències de l'Arxiu, subvencions, estadístiques, ingressos extraordinaris, biblioteca auxiliar i difusió.

El mobiliari de la sala d'exposicions s'ha completat amb un expositor que al costat dels tres existents completen aquesta sala en la qual s'exposen documents rellevants del nostre patrimoni, a més del Document del Mes i la placa inaugural del Teatre Iris, donada per Concepción Pastor Agulló.

En referència a l'organització de documentació, s'han catalogat un total de 273 caixes corresponents a diverses sèries, com a Contractació, Multes Governatives, Urbanisme, Cementeri o Correspondència d'Alcaldia.

Respecte a les subvencions, l'Arxiu Municipal va rebre de la Conselleria de Cultura 2.328,04 €, corresponents al 50% de les despeses efectuades  en mobiliari d'arxiu, quantitat màxima subvencionable.

Les estadístiques inclouen, per exemple, les consultes realitzades pels ciutadans, tant per motius administratius com d'investigació, amb un total de 312, 171 préstecs d'expedients a les oficines municipals, així com 1.144 visites al portal de l'Arxiu de la web de l'Ajuntament i 571 a la secció d'Arxiu Digital, on està penjada la documentació digitalitzada per aquest servei, com els llibres d'actes del Ple o els expedients “de Quintas”.

A més de la documentació generada pel propi Ajuntament, amb un total de 8.483 caixes catalogades, l'Arxiu ha rebut diverses donacions durant el 2019, de la mà de Salvador Mas Santiago, Concepción Garro Mas i Joaquín Pérez Galipienso, destacant sobretot les fotografies, que no són sinó documents iconogràfics que ens permeten conéixer la història a través de les imatges.

En els últims dos anys, l'Arxiu continua apostant per la difusió d'aquest, així com dels seus fons i treballs que realitza. Entre altres activitats incloses en la difusió, podem citar el Document del Mes, així com les visites a aquest servei cultural, que han aconseguit les 650 persones, entre escolars i adults.

El mes de juny es va realitzar la Trobada Provincial d'Arxivers, organitzada per l’Associació d’Arxivers Valencians. A més s'han realitzat diverses publicacions entre les quals destaca la serie Edificis Històrics de Crevillent, amb un total de sis números dedicats al al Mercat Municipal, “Lavadero”, Església de “Nuestra Señora de Belén”, Cementeri, Casa Consistorial y Castell.

Amb la presentació de la Memòria anual, el servei de l'Arxiu intenta visualitzar el treball realitzat, tant a nivell administratiu per a servir a l'administració i el ciutadà, com a nivell cultural i històric, amb l'objectiu de donar a conéixer la nostra història a través del patrimoni documental que reuneix en les seues dependències.

Pujar