17 de gener de 2021 17/1/21

L'Ajuntament de Crevillent posa en marxa un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals

L'Ajuntament de Crevillent posa en marxa un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals - (foto 1)
  • La regidora de Medi Ambient, Estefanía Salinas Peral, informa que el pla, amb una vigència prevista de 15 anys, ha sigut subvencionat en un 80% per la Conselleria i permetrà minimitzar el nombre d'incendis forestals i els danys derivats d'ells

MÉS FOTOS
L'Ajuntament de Crevillent posa en marxa un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals - (foto 2)
L'Ajuntament de Crevillent posa en marxa un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals - (foto 3)

L'Ajuntament de Crevillent va aprovar dilluns passat, 25 de maig, en Ple el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF), després de rebre l'informe favorable de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

El cost total del pla ha estat prop de 10.900 €, sent sufragat en un 80% per la Conselleria de Medi Ambient, mitjançant una subvenció de 8.712 €. La vigència prevista es xifra en 15 anys des de la seua aprovació i es realitzaran dues revisions del pla, una als cinc  anys de l’aprovació i una altra als deu. En el transcurs d'aquest període es podran implementar aquelles consideracions que s'estimen necessàries per al seu correcte desenvolupament.

El pla es divideix en diferents apartats i conté: una introducció general, el marc normatiu, descripció del municipi, anàlisi de riscos d'incendis forestals, inventari de mitjans propis i mobilitzables, inventari d'infraestructures existents, anàlisis DAFO, propostes d'actuació, programació econòmica i temporal; juntament amb les conclusions, annexos i cartografia.

Segons informen des de la Regidoria de Medi Ambient i Lluita Contra el Canvi Climàtic de Crevillent, mitjançant l'elaboració d'aquest pla s'ha pogut conéixer i quantificar les causes i factors que afecten el risc d'incendis forestals, tant en el seu vessant territorial com temporal, i dissenyar accions sobre com actuar sobre l'incendi abans que es produïsca. D'aquesta forma -afirma la regidora de l'àrea Estefanía Salinas Peral- es podrà minimitzar el nombre d'incendis produïts per causes antròpiques (per l'activitat humana) i els danys derivats d'ells.

Pujar