22 de gener de 2021 22/1/21

Pla de xoc de l'Ajuntament de Crevillent per a minorar l'impacte econòmic de l'emergència sanitària

Pla de xoc de l'Ajuntament de Crevillent per a minorar l'impacte econòmic de l'emergència sanitària - (foto 1)
  • L'alcalde de Crevillent anuncia que demà es donarà a conéixer el conjunt d'ajudes i mesures fiscals per a alleujar les conseqüències negatives del tancament de negocis i els ERTES, dins de les possibilitats i competències que té l'Ajuntament

Divendres passat, l'alcalde, el regidor de Bon Govern, el Tresorer Municipal i el Secretari General, van mantindre una reunió per videoconferència per a treballar sobre un conjunt de mesures fiscals i d'ajudes, que tenen com a objectiu alleujar la càrrega fiscal dels negocis, comerços, restauració i ciutadania afectada per l'emergència sanitària del COVID-19 i l'estat d'alarma.

“Som conscients de les limitacions jurídiques que els ajuntaments tenen quant a les possibilitats d'exempcions i bonificacions, ja que només poden realitzar-se aquelles que estan establides en la Llei d'Hisendes Locals, així com de les limitacions que estableix la Llei General de Subvencions. No obstant això, des de l'Ajuntament estem treballant i fent tot el possible per a col·laborar a minorar les dificultats per les quals està passant la ciutadania en general”, afirma l'alcalde de Crevillent.

José Manuel Penalva afig que en aquests moments s’està treballant en dos plans, un d'ells sobre la fiscalitat (impostos i taxes) per al conjunt de la ciutadania i per als comerços i negocis afectats per les restriccions de l'estat d'alarma, i un altre d'ajudes i subvencions directes a autònoms i PIMES.

En matèria fiscal, i dins del marc normatiu que permet la llei i les possibilitats d'aquesta administració, s'està treballant en quatre objectius:

  1. Ampliar els terminis de pagament de les taxes i impostos municipals de manera general.
  2. Facilitar el fraccionament dels impostos i taxes municipals.
  3. Mesures d'exempcions, bonificació o reducció, segons siga procedent, d'aquelles taxes i preus públics vinculades a un servei o dret que no ha pogut prestar-se com a conseqüència de les mesures de restricció imposades per l'estat d'alarma, com són l'ocupació de via pública (terrasses), la taxa de recollida de fem o les taxes per l'ús d'instal·lacions esportives, culturals, escoles municipals, etc.
  4. Programa de subvencions i ajudes als col·lectius més vulnerables o que com a conseqüència de les mesures restrictives hagen minorat substancialment el seu nivell d'ingressos. Aquestes subvencions i ajudes tindrien com a objectiu minorar la seua càrrega fiscal municipal.

Sobre la base d'aquests quatre objectius s'encomanarà als Serveis Econòmics de l'Ajuntament que establisquen les mesures operatives i plans concrets per a dur-los a terme.

El regidor de Bon Govern, Gregorio Díaz-Marta, explicarà a la ciutadania les mesures concretes, una vegada s'haja informat prèviament la Corporació. Algunes d'aquestes mesures són similars a les d'altres ajuntaments pel fet que totes les administracions locals es regeixen per les mateixes normes.

L'alcalde ha avançat que demanarà al president de la Diputació, com a màxim responsable de SUMA Gestió Tributària, que amplie els terminis de cobrament dels impostos i taxes municipals, ja que -segons comenta- la mesura inicialment adoptada d'ampliar el pagament a juny és manifestament insuficient a causa de la prolongació de l'estat d'alarma.

També se sol·licitarà a la concessionària d'aigua potable (Hidraqua) i a la Cooperativa Elèctrica que facen un esforç addicional en aquests moments de crisis, dirigit a flexibilitzar i personalitzar el pagament de l'aigua i la llum, i també a reduir les tarifes i les factures, tenint en compte que el confinament genera més despesa a les famílies en aquests serveis bàsics.

Adverteix José Manuel Penalva que, atés que la informació i les mesures que s'estan adoptant per altres administracions són canviants i ràpides, l'Ajuntament de Crevillent anirà adaptant aquestes mesures i plans proposats conforme evolucionen

D'altra banda, informa que s'està esperant que els serveis econòmics finalitzen la liquidació dels comptes municipals del 2019 per a poder concretar un altre tipus de mesures de suport a l'economia local i als col·lectius més colpejats per la crisi.

“Que no tinga cap dubte a la ciutadania que el seu govern està compromés que cap crevillentí i crevillentina es quede arrere en aquesta crisi. Adaptarem el nostre pressupost a les actuals circumstàncies i bolcarem tot el nostre esforç pressupostari en la recuperació econòmica a nivell local, de manera complementària a aquelles mesures que determine l'administració central i autonòmica”, afirma Penalva.

Pujar