16 de gener de 2021 16/1/21

L'Ajuntament de Crevillent convoca les ajudes per a la formació en música, dansa i arts escèniques

L'Ajuntament de Crevillent convoca les ajudes per a la formació en música, dansa i arts escèniques - (foto 1)
  • La quantia destinada a aquestes beques de la Regidoria d'Educació i Cultura és de 7.350 euros i es distribuirà entre els aspirants que reunisquen els requisits exigits

La Corporació Municipal va aprovar en l'última sessió plenària les bases per a la concessió d'ajudes a estudiants de Crevillent per a la seua formació en música, dansa i arts escèniques durant el curs 2019-2020. Unes ajudes que són estudiades i aprovades inicialment pel Consell Rector de l'Ateneu Municipal de Cultura, dictaminades en la Comissió informativa de Cultura i aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Des de la Regidoria d'Educació i Cultura expliquen que l'objectiu de l'Ajuntament és contribuir i donar suport a la formació acadèmica de les persones amb la projecció de dedicar-se professionalment a l'activitat musical, a la dansa o a les arts escèniques i indiquen que s'ha aprovat un import per a aquestes ajudes de 7.350 €, que es repartirà entre totes les persones que les sol·liciten i que reunisquen els requisits.

Els criteris per al repartiment de les beques queden establits en les bases, tenint en compte el nivell d'estudis, les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020, si estudien en un conservatori de fora de la província, la Renda de 2019 i si l'alumne o alumna percep alguna ajuda o beca per al mateix objecte. Concretament, els requisits que ha de complir l'alumnat que estiga interessat a sol·licitar aquesta ajuda són:

  • Estar empadronats a Crevillent  amb,  almenys, un any d'antelació.
  • Alumnat nascut a partir de l'1 de gener de 1991.
  • Estar cursant estudis superiors d'Arts Escèniques en un centre oficial i els estudis del qual estiguen homologats pel Ministeri d'Educació. O estar cursant a partir del 5é curs d'Ensenyaments Mitjans o Professionals de Música i Dansa en conservatoris i centres oficials.

L'extracte de les bases es publicarà en el BOP d'Alacant a mitjan juny, data a partir de la qual els interessats podran presentar les sol·licituds, durant un termini de 15 dies. Tant les bases com els annexos ja es poden consultar en la web de l'Ajuntament (www.crevillent.es), en l’àrea de Cultura, concretament en l'apartat de “Beques, Ajudes i Subvencions” perquè els alumnes interessats puguen començar a recopilar la documentació necessària per a la seua sol·licitud.

El regidor de Cultura Jesús Ruiz comenta que s'informarà públicament quan es faça efectiva la publicació en el BOP d'Alacant, a través de la web municipal i les xarxes socials. Per a solucionar qualsevol consulta o dubte poden enviar un correu a casacultura@crevillent.es o sol·licitar una cita prèvia mitjançant el mateix correu.

Pujar