4 d’agost de 2020 4/8/20

El Consell Escolar Municipal aprova la sol·licitud dels dies no lectius per al curs escolar 2020-21

El Consell Escolar Municipal aprova la sol·licitud dels dies no lectius per al curs escolar 2020-21 - (foto 1)
  • Els tres dies no lectius triats pel Consell Escolar de Crevillent i que es proposaran a la Conselleria d'Educació són el 7 de desembre, 19 de febrer i 3 de maig

El Consell Escolar Municipal es reunia en la vesprada d'ahir per a abordar diversos punts de matèria educativa que afectaran l'organització del pròxim curs escolar que començarà el 7 de setembre. Entre els punts tractats estava la sol·licitud que des del Consell Escolar Municipal es tramitarà per a establir els tres dies no lectius que correspon determinar al Consell Escolar Municipal.

Estudiades diverses propostes es va acordar sol·licitar a la Conselleria d'Educació que a Crevillent no siguen lectius els dies 7 de desembre, 19 de febrer i 3 de maig. D'acord amb el calendari escolar establit per Conselleria es va considerar que des del punt de vista pedagògic era millor distribuir aquests tres dies en cadascun dels trimestres escolars per a una millor organització dels centres i de les famílies.

Un altre dels punts tractats va ser la situació del Pla Edificant d'inversions de Conselleria a Crevillent. En aquest  punt es va aprovar la inclusió del CEIP Puig Jover del Barri de l'Estació en el Pla Edificant després de l'aprovació per part del Consell Escolar d'aquest centre de realitzar una reforma integral del col·legi. El regidor d'Educació, Jesús Ruiz, va presentar la nova planificació de les obres que afectaran nou col·legis de la localitat i que després de l'actualització de les Memòries Tècniques s'inclouran en la Plataforma del Pla Edificant. Aquesta nova actualització ha elevat la inversió del Pla Edificant a Crevillent a 5.739.525,53 € ,que es distribuiran entre els anys 2021 i 2023 per a actuar en els nou col·legis afectats.

També es va acordar en aquest Consell Escolar la creació de la Comissió d'Absentisme Escolar que passa d'aquesta forma a ser competència de l'Àrea d'Educació a través del Consell Escolar. En aquesta Comissió estaran presents tots els sectors afectats: regidories d'Educació i Benestar Social, regidor representant de la Corporació en el Consell Escolar Municipal, tècnics de Serveis Socials i d'Educació, el Cap de la Policia Local, Directors de Secundària i Primària, representants del professorat i dels pares i mares d'alumnes i la Inspecció Educativa.

Finalment es va informar del procés de matriculació d'Infantil i Primària, el funcionament de la qual per via telemàtica va ser valorat positivament, i que ha donat  com a resultat la matriculació de 242 alumnes per a tres anys, quedant només 7 alumnes fora del termini de matriculació, la matriculació de 60 alumnes de 2 anys de 95 sol·licituds de plaça.

Davant l'inici del pròxim curs el 7 de setembre, que serà presencial per al professorat i per a l'alumnat, es va demanar la col·laboració de Protecció Civil per a ajudar els primers dies d'entrada dels alumnes i sobretot la col·laboració dels pares i mares en l'accés als centres educatius per a complir amb les normes de seguretat i amb els horaris de manera estricta per a no produir aglomeracions a les portes dels col·legis.

Pujar