1 de juny de 2020 1/6/20

Adjudicada la direcció de l'obra del col·lector de l'Estació de Crevillent

Adjudicada la direcció de l'obra del col·lector de l'Estació de Crevillent - (foto 1)
  • La Generalitat Valenciana invertirà 524.200 euros per a connectar el sanejament d'aigües residuals del barri amb el col·lector general municipal

El començament de les obres per a la millora del col·lector en el barri de L'Estació, que comptara amb una inversió de la Generalitat de 524.200 euros, està cada vegada més a prop. El contracte de direcció de les obres per a la realització de les tasques de construcció ha sigut adjudicat recentment a l'empresa VELCA ENGINYERS S.A.

Este projecte, encarregat des de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana (EPSAR), pretén connectar el sanejament d'aigües residuals del Barri “L'Estació” de Crevillent amb el col·lector general municipal. Amb això es pretén donar solució a la problemàtica en la zona, la qual no disposa actualment d'una xarxa de sanejament ni d'instal·lacions per a efectuar un tractament adequat a les aigües residuals generades.

La totalitat de l'àmbit d'actuació de les obres per a la connexió amb el sanejament del nucli urbà es desenvoluparà per sòls d'ús públic (carreteres i camins). En concret per carrers del Barri L'Estació i per un camí sense asfaltar conegut com a “vereda del Hondón de las Nieves”. L'objecte d'actuació consisteix, concretament, en la construcció d'una estació de bombament que captarà les aigües residuals del barri per a conduir-les, mitjançant una canonada d'impulsió, fins a la xarxa de col·lectors generals del nucli urbà de Crevillent, des d'on es conduirà l'aigua residual cap a l'estació depuradora de la localitat, donant, d'esta manera, solució a un problema històric que patia el barri.

L'obra es dividirà  en tres parts: l'estació de bombament, les instal·lacions electromecàniques i la realització de les conduccions. L'execució de les obres començarà amb el moviment  de terres d'excavació de les rases i de l'estació de bombament, que se situarà en el vial d'accés al barri des de la glorieta. Durant l'execució de les obres s'intentarà afectar el menys possible al trànsit i a la circulació dels vianants.

L'alcalde de Crevillent ha comentat que “el Govern del Canvi està disposat a afrontar els problemes heretats, així com les tasques i necessitats en infraestructures i serveis que té el nostre municipi, i un d'ells és l'obra de connexió del sanejament del barri de l'Estació amb el col·lector municipal, en la qual la Generalitat invertirà més de mig milió d'euros”.

Per a José Manuel Penalva aquest avanç en el projecte per a completar la xarxa de sanejament del barri significa un pas molt important per als veïns i veïnes de l'Estació que porten anys reivindicant la necessitat de millorar el sanejament i que “tenen el mateix dret a disposar de totes les infraestructures i serveis que qualsevol altre veí o veïna del nostre municipi”.

Pujar