elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell aprova tres convenis amb la Vall d´Uixó, Vila-real i Pilar de la Horadada per a crear una oficina XALOC de finestreta única d'habitatge

El Consell aprova tres convenis amb la Vall d´Uixó, Vila-real i Pilar de la Horadada per a crear una oficina XALOC de finestreta única d'habitatge
  • La Generalitat destina més de 250.000 euros a aquests acords

  • L'objectiu és aconseguir una major eficiència i atenció més directa a través de la col·laboració dels ajuntaments

El Consell ha autoritzat tres convenis entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i els ajuntaments de la Vall d'Uixó, Vila-real i Pilar de la Horadada per al desenvolupament d'un projecte d'innovació, consistent en un cas pilot d'oficina per a la creació de la futura xarxa d'oficines d'habitatge XALOC.

Cada municipi comptarà amb una oficina amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana de la Comunitat Valenciana.

Dins del Pla Hàbitat 20-30 de la Vicepresidència Segona es considera necessari revisar el model de governança en el territori valencià per a fomentar, des de l'Administració autonòmica, la conformació i reforç d'una xarxa de suport a les entitats locals.

En aquest context, es planteja la creació de la Xarxa d'Administracions Locals i Comarcals d'Habitatge (XALOC) com a organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana. Tot això per a facilitar l'accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar la integració dels espais urbans.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis per part de la Vicepresidència Segona exigeix una immediatesa i proximitat amb els ciutadans. Per a aconseguir una major eficiència i atenció més directa, és necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament a les entitats locals.

D'ací la signatura d'aquests convenis, als quals la Vicepresidència Segona destinarà més de 250.000 euros distribuïts de la següent manera: 111.513 euros a l'Ajuntament de Vila-real, 69.439 euros al de la Vall d´Uixó i altres 69.439 al de Pilar de la Horadada.

Cinc unitats de servei

Els convenis estableixen les activitats que s'encomanen a l'ajuntament i que s'organitzen en cinc unitats de servei: unitat de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; unitat de gestió de l'hàbitat; unitat de protecció de la tinença de l'habitatge; i unitat d'Observatori Local de l'Habitatge.

El consistori es compromet a tindre una oficina XALOC, indicar en lloc visible els horaris d'atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives que es realitzen.

També haurà de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives que es realitzen i de tota una altra actuació susceptible de ser comptabilitzada.

Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i implementació del programa XALOC i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament. En finalitzar el conveni, es presentarà una memòria detallada amb els serveis prestats.

Per part seua, la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en l'oficina que integra el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació amb el consistori.

Els tres convenis entraran en vigor a partir de la seua signatura i tindran una vigència de dotze mesos. Es constituirà una comissió de seguiment formada per tres representants de la Vicepresidència Segona i tres de l'entitat local.

Pujar