30 de novembre de 2020 30/11/20

Compromís proposa que les quotes de les AMPES puguen deduir-se en la declaració de la renda

Compromís proposa que les quotes de les AMPES puguen deduir-se en la declaració de la renda - (foto 1)

  El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicat hui que la coalició ha presentat al Senat una moció per incloure en els supòsits deduïbles en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les quotes de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES) del nostre país.

  En l’actualitat sindicats, partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals i altres donacions a activitats prioritàries de mecenatge poden beneficiar-se de les deduccions que preveu la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També són deduïbles de la quota de l’IRPF els donatius a, entre altres, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, els incentius fiscals al mecenatge, a les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) i a l’Església, però no les quotes a les AMPES.

  El senador ha elogiat el paper de les AMPES i l’esforç que suporten. “A dia de hui aquestes associacions són una part important del funcionament del centre educatiu, ja que és una de les vies a través de les quals les famílies participen en el desenvolupament de les activitats de l’escola i tenen un paper formatiu, informatiu i de representació ‘vital’ dins de l’estructura de les escoles“, ha indicat.

  Un estudi de la Fundació d’Ajuda a la Drogoaddicció (FAD) en col·laboració amb el BBVA i la UNESCO ‘Les AMPES en el sistema escolar espanyol: com són, què necessiten i en què creuen’elaborat a partir d’una enquesta a 161 AMPES d’Espanya que representen a més de 21.000 famílies en centres públics, privats i concertats, conclou que la meitat d’aquestes organitzacions no disposen de dotacions (ni local, ni ordinador ni telèfon) i que el 80% té menys de 20 integrants compromesos que es desenvolupen en la “precarietat”. Segons l’informe, menys del 5% compta amb personal auxiliar. Més de la meitat no disposa de cap suport econòmic ni material que no siga el de les quotes de socis. De l’escàs 50% que sí que rep algun tipus de suport, tres de cada 10 ho reben de l’ajuntament i només un 10% de la comunitat autònoma corresponent.

  Mulet ha explicat que “qui ha estat dins d’un AMPA és conscient que les necessitats d’aquestes entitats són creixents, com també ho són els problemes que experimenten molts centres i alumnes“. Pel senador valencianista, “una col·laboració de l’Estat amb una cosa tan senzilla, com la inclusió de les aportacions a les AMPES entre els supòsits deduïbles, suposaria un reconeixement important al treball diari i incansable que realitzen aquestes entitats, dinamitzaria els seus projectes, potencialitats i facilitaria que molts pares i mares sense associar, es feren socis i sòcies d’aquestes entitats, la qual cosa redundaria en més recursos de tota mena“. La moció demana també que s’informe a les confederacions d’AMPA d’aquests beneficis fiscals.

  L’activitat de les AMPES

  Les AMPA i els seus membres, que tenen un funcionament totalment altruista, sense ànim de lucre i amb un objectiu clar centrat en la millora de l’educació dels fills escolaritzats, suporten una intensa activitat al llarg de l’any, amb reunions del Consell Escolar, propostes de realització d’activitats complementàries i extraescolars i col·laboren en el desenvolupament de les mateixes o de foment de la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa.

  Entre els principals objectius de les AMPES hi figuren el trasllat de la comunicació entre la direcció de l’escola i els pares i mares, conèixer i participar en el Projecte Educatiu de Centre i la Programació, activitats, en la gestió econòmica del centre i poder conèixer a què es destina aquests diners. També participen i promouen cursos de formació destinats tant als pares i mares (gestió d’emocions, alfabetització, absentisme, relació amb els fills, prevenció de les drogues, assetjament escolar, rendiment acadèmic, tècniques d’estudi, primers auxilis, hàbits saludables, sexualitat dels seus fills, gestió del banc de llibres) i un llarg etcètera.

  Pujar