4 de desembre de 2020 4/12/20

Compromís demana al Govern central la protecció de consumidors i productors de mel amb un etiquetatge clar

  La diputada de Compromís a les Corts, Graciela Ferrer, ha presentat una proposta per tal que el Consell inste al Govern central a garantir la transparència de l'etiquetatge de la mel, de manera que "en el cas de les mescles de mels, s'hi identifique el país d'origen i les proporcions de mels de les diverses procedències que continga. Amb aquesta mesura s'evitarà la indefensió dels consumidors i la possible competència deslleial que afecta als productors apícoles locals".

  Segons Ferrer, "l'opacitat respecte a l'origen de la mel en l'etiquetatge està emparada pel Reial Decret 1049/2003 que incorpora literalment el contingut de la Directiva Europea 2001/110/CE, on diu que quan la mel procedeix de més d'un Estat membre o d'un tercer país, la menció dels països d'origen podrà substituir-se per fórmules genèriques com 'mescla de mels de la UE i no procedents de la UE'".

  "Malgrat que es conegut l'estret vincle existent entre la qualitat de la mel i el seu origen geogràfic, aquestes normes continuen permetent que no s'especifiquen ni els països d'origen ni les proporcions de mels de cadascuna de les procedències que conformen la mescla de mels comercialitzades. Com resulta evident, aquesta pràctica vulnera la protecció dels consumidors i del seu dret d'accés a la informació sobre una matèria fonamental per a la salut i el benestar de les persones: l'alimentació. És necessari protegir els drets dels consumidors i evitar l'asimetria d'informació en el mercat de la mel per tal d'evitar també la competència deslleial en el sector apícola".

  "La falta de dades en l'etiquetatge perjudica la competitivitat per la via de la qualitat del sector apícola local, ja que es veu obligat a competir per la via dels preus amb productes de menor qualitat, menor preu i de procedència indefinida davant la invisibilitat d'estes característiques per al consumidor".

  "Per això des de Compromís demanem que es modifique el Reial Decret 1049/2003 perquè siga obligatori detallar en l'etiquetatge de les mescles de mels comercialitzades a Espanya els països de procedència de cadascuna de les fraccions de mel que conformen dites mescles, així com la proporció de presència de cadascuna d'elles. I que això es traduïsca també en accions del Govern central davant la Unió Europea perquè es modifique, en el mateix sentit, la Directiva 2001/110/CE. La traçabilitat dels aliments és un dret de totes les persones per poder exercir un consum responsable i saludable", ha conclòs la diputada Graciela Ferrer.

  Pujar