4 de desembre de 2020 4/12/20

Col·lectiu-Compromís proposa 13 mesures per a famílies i pimes de Cocentaina

Col·lectiu-Compromís proposa 13 mesures per a famílies i pimes de Cocentaina - (foto 1)
  • El Col·lectiu 03820-Compromís va proposar el dimecres 25 una batèria de 13 propostes per a reduir l’impacte econòmic en famílies i pimes de Cocentaina

El Col·lectiu 03820-Compromís ha proposat una sèrie de mesures per a pal·liar els efectes negatius del COVID-19 sobre persones, famílies, autònoms i xicotetes i mitjanes empreses. Segons el portaveu de la formació a l’Ajuntament, Jordi Pla “l’objectiu més immediat és tranquil·litzar la situació de les nostres empreses i autònoms, pal·liar els danys que la situació haja pogut tindre i que tindrà sobre la ciutadania i, sobretot, que ningú es quede enrere en aquest moment de dificultat”

Pla afirma que són mesures “realistes, ambicioses, dins de les competències municipals per a millorar la vida de les persones”.

MESURA 1. Suspendre el calendari de pagaments previst d’aquests mesos. Ajornar el cobrament de rebuts domiciliats de famílies, autònoms i empreses sense costos financers. Encara que, aquest precepte és ja universal a l’haver-se suspés els terminis administratius per Real Decreto.

MESURA 2. Suspendre temporalment les quotes dels serveis municipals no prestats mentre s’allargue l’estat d’alarma.

MESURA 3. Deixar sense efecte el cobrament de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires i toldos per a l’exercici 2020.

MESURA 4. Bonificacions del 100% de taxes municipals a les xicotetes i mitjanes empreses afectades pel tancament mentre dure l’estat d’alarma. S’establirà una proporcionalitat i es bonificarà una vegada la situació es normalitze. Les taxes afectades són: taxa venda no sedentària, residus, aigua i concessions administratives de locals municipals.

MESURA 5. Prorrogar sense cost les llicències d’obra de les quals s’hagen vist afectades per l’estat d’alarma.

MESURA 6. Obrir una línia d’ajudes al lloguer per a persones i famílies que acrediten la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seua relació laboral. Aplicable a lloguers entre particulars.

MESURA 7. Prioritzar i agilitzar al màxim el pagament a proveïdors. Evitar que es trenque la cadena de pagaments.

MESURA 8. Obrir una línia d’ajudes destinades a cobrir la quota de l’IBI per al xicotet comerç i sector serveis que ha estat tancat mentre dure l’estat d’alarma.

MESURA 9. Creació d’un equip tècnic municipal multidisciplinar que centralitze totes les ajudes econòmiques de la Comissió Europea, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial d’Alacant destinades a famílies i empreses en el marc del COVID-19.

MESURA 10. Destinar el superàvit municipal a polítiques socials i a l’atenció de les famílies. Màxima protecció de les persones més vulnerables i les persones majors que viuen soles.

MESURA 11. Campanyes de foment del consum local, difusió del sector i noves polítiques de venda per fomentar el consum en el comerç local i en el sector gastronòmic contestà una vegada acabe l’estat d’alarma.

MESURA 12. Reforçar aquelles partides econòmiques concretes per dur a terme mesures extraordinàries que reactiven l’economia local i que fomenten l’ocupació estable en el nostre poble. Ajudes destinades a generar ocupació estable a través del programa C’CREA de l’Ajuntament de Cocentaina.

MESURA 13. Elaboració i aprovació d’una Estratègia de Reactivació Econòmica Local atenent al teixit industrial, comercial i socioeconòmic de Cocentaina. Des de les tendes, mercat del dijous, indústries i xicotetes i mitjanes empreses. En aquest sentit, també és essencial dotar a l’AGENDA 21 d’una veritable taula socioeconòmica de Cocentaina amb la participació de l’empresariat i els sindicats.

Pujar