23 de setembre de 2020 23/9/20

29 Clubs de Pilota Valenciana reben les ajudes de la Diputació de València

29 Clubs de Pilota Valenciana reben les ajudes de la Diputació de València - (foto 1)

  La Diputació de València ha aprovat 29 de les ajudes sol·licitades pels clubs de Pilota Valenciana de la província de València, referent a la concessió de subvencions destinades a clubs i entitats esportives de la província de Valencia, per aquest any 2016.

  Les quantitats que rebran aquestos clubs desprès de la seua corresponent justificació, oscil·laran dels 266,12€ als 1072,95€. Concretament, el llistat dels 29 clubs és el següent: Quart de Poblet, Trinquet de Torrent, Godelleta, El Tamborí, Rafelbunyol, Bicorp, Més Pilota, Vinalesa, Moixent, Pelayo València, Algimia Alfara, Carcaixent, El Palquet Miramar, Piles, Massamagrell, Tabernes Blanques, Beniparrell, la Font d’En Carrós, Sueca, El Palomar, Foios, Llutxent, Alfara de la Baronia, Meliana, Sumacarcer, Albaida Ciutat, Gavarda, Faura i Real de Gandia.

  Una vegada aprovada la seua sol·licitud els clubs han de justificar la subvenció abans del pròxim 30 de setembre, presentant la memòria del programa que han dut a terme on s’incorpore tota la documentació des del seu inici, desenrotllament i conclusió, adjuntant la documentació gràfica on aparega el logotip de la Diputació de València.

  A més, han de certificar les despeses realitzades aportant un llistat de les mateixes on s’indique el perceptor, concepte i import, indicant en cada cas si el IVA de les factures es deduïble o no deduïble. Aquest ha de ser expedit pel secretari i amb el vist-i-plau del president. També s’acompanyarà de les factures originals de les despeses citades, justificant pel total del import concedit.

  Per a la justificació hi ha que tindre en compte que son subvencionables les despeses referents a: compra de trofeus, compra de material fungible esportiu (pilotes, esparadrap,etc...), lloguer d’instal·lacions d’entrenament, desplaçaments i arbitratges de competicions no oficials, nomines-rebuts de personal tècnic i els propis de la organització de l’event. Per altra banda, ressenyar que no seran subvencionables les despeses derivades de la participació en competicions oficials federades, les despeses de manteniment i funcionament de la entitat sol·licitant o les despeses derivades de celebracions gastronòmiques.

  Pujar