elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'UJI obri la inscripció al programa d'emprenedoria UJI-Emprèn OnSocial

L'UJI obri la inscripció al programa d'emprenedoria UJI-Emprèn OnSocial

  La Universitat Jaume I de Castelló obri dijous 30 de setembre el termini d'inscripció per a la cinquena edició del programa UJI Emprèn OnSocial, un programa per al desenvolupament de projectes sostenibles de creació d'empreses de la Universitat Jaume I de Castelló que ha posat en marxa sis start-up en les últimes tres edicions i dos projectes que estan en procés de creació.

  Aquesta iniciativa de l'UJI està promoguda pels vicerectorats d'Estudiantat i Compromís Social i d'Investigació i Transferència i es desenvolupa en dues fases. En la primera fase, liderada per la Càtedra INCREA, amb l'ajuda d'experts i professionals es treballa la idea empresarial i les capacitats de l'emprenedor a fi que aquest dissenye un projecte emprenedor competitiu des d'un punt de vista sostenible. En la segona fase, liderada per Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, amb l'ajuda d'experts formadors i empresaris en actiu s'aprofundeix en el procés de maduració del projecte emprenedor amb l'objectiu de la seua incorporació al mercat amb les màximes garanties com a empresa sostenible i competitiva.

  Els requisits per a participar en el programa són disposar d'un projecte empresarial d'índole social o tecnològic que no estiga constituït com a societat en el moment de la inscripció (llevat que siga una spin-off de la universitat) i ser membre de la comunitat universitària, bé com a alumnat de grau, màster oficial o doctorat que estiga cursant estudis a l'UJI en el curs actual o que els haja finalitzat en els cinc últims cursos acadèmics. També poden presentar-se com a candidats el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de l'UJI. A més, els projectes poden presentar-se de manera individual o per equips.

  Com a novetat enguany, s'obri la possibilitat per a poder participar en el programa a les spin-off de l'UJI que es vagen a crear o que ja estiguen creades.

  La inscripció haurà de realitzar-se abans del 15 d'octubre en la web http://ujiempren-onsocial.uji.es/ mitjançant el formulari habilitat per a aquesta finalitat. De totes les inscripcions, la comissió d'admissió avaluarà els 25 millors projectes atenent criteris d'innovació, impacte socioeconòmic, compromís potencial de treball per part de la persona o equip promotor, viabilitat i escalabilitat del projecte, així com paritat de gènere en l'equip promotor.

  Durant tot el procés, els projectes participants estaran acompanyats per un mentor especialitzat de l'equip SECOT (Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica), una associació sense ànim de lucre formada per executius retirats de la seua principal activitat que, de manera voluntària i altruista, ofereixen la seua experiència i coneixements en gestió empresarial i els qui els ajudaran i guiaran en l'avanç del seu projecte.

  Tots aquells projectes que finalitzen amb un aprofitament verificat del programa obtindran un diploma que els ajudarà a optar al certificat oficial en competències emprenedores i tindran la possibilitat de concórrer a la convocatòria d'ajudes per a la millor iniciativa empresarial, organitzada per l'UJI i Banco Santander.

  Pujar