5 de desembre de 2020 5/12/20

L’UJI corrobora el seu impuls a la investigació d’excel·lència amb divuit investigadors i investigadores entre els científics més importants amb residència a Espanya

  La Universitat Jaume I de Castelló ha posicionat divuit investigadors i investigadores en cinc camps de coneixement (Ciències de la Salut, Química, Biologia, Matemàtiques i Tecnologia, Enginyeria i Ciències Aplicades) en el rànquing dels millors científics i científiques en l’àmbit nacional elaborat pel Grup per a la Difusió de l’Índex h (DIH), una classificació que relaciona el nombre d’articles d’un autor o autora amb la quantitat de vegades que aquests han sigut citats i que permet mesurar la qualitat, l’excel·lència i l’impacte internacional de la recerca.

  En el camp de la Química apareixen onze investigadors i investigadores. En l’àrea de Química Física hi ha cinc representants de l’UJI, quatre d’ells de l’Institut Interuniversitari de Materials Avançats (INAM) (el que situa aquesta estructura investigadora en un alt nivell de reconeixement), com el seu director, el catedràtic Juan Bisquert amb un índex h de 95 i un Fh d’1,79; l’investigador i director del Grup de Semiconductors Avançats, Iván Mora, amb un índex h de 61 i un Fh d’1,15; Germà Garcia Belmonte, catedràtic de Física Aplicada, amb un índex h de 55 i un Fh d’1,04; i el catedràtic Juan M. Andrés Bort, responsable del Grup de Química Teòrica i Computacional  i l’investigador Francisco Fabregat, ambdós amb un índex h de 53 i un Fh d’1.

  En l’Àrea de Química Inorgànica apareix el catedràtic Eduardo Peris, responsable del Grup de Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia amb un índex h de 60 i un Fh d’1,13. Tres investigadors destaquen en l’Àrea de Química Analítica amb el catedràtic i director de l’Institut de Plaguicides i Aigües, Félix Hernández, amb un índex h 61 i un Fh d’1,17; el catedràtic Juan V. Sancho, del grup Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient, amb un índex h de 52 i un Fh d’1; i el catedràtic Santiago V. Luis, responsable del Grup de Química Sostenible i Química Supramolecular amb un índex h de 38 i un Fh de 0,86, qui també apareix en el camp de la Química Orgànica amb María Isabel Burguete, del mateix grup investigador, amb un índex h de 41 i un Fh de 0,84.

  En el camp de les Ciències de la Salut, estan la investigadora i directora del LabPsiTec Azucena García Palacios, qui amb un índex h de 27 i un Fh de 2,07 es posiciona com la primera investigadora en l’àmbit nacional en l'Àrea de Psicologia Aplicada, encara que també està inclosa en l’Àrea de Psicologia Clínica; la catedràtica emèrita Cristina Botella, primera en l’Àrea de Psicologia Clínica, amb un índex h de 35 i un Fh d'1,17; el catedràtic Carlos M. González Aragón en l’Àrea d’Abús de Substàncies, amb un índex h de 33 i un Fh d’1,06, i la directora del Grup de Prevenció Psicosocial WONT, Marisa Salanova, dotzena entre les investigadores de Psicologia Multidisciplinària amb un índex h de 26 i un Fh d'1,08.

  En el camp de la Biologia, en concret, en l’Àrea d’Entomologia, està l’investigador Josep A. Jaques Miret, coordinador del grup «Gestió integrada de plagues agrícoles» amb un índex h de 22 i un Fh de 0,81. En el camp de Ciències dels Materials apareixen en l’àrea multidisciplinària els professors Bisquert, Mora i Garcia de l’INAM i en l’Àrea de Ciència de Materials Ceràmics, el catedràtic Guillermo Monrós, coordinador del Grup de Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics amb un índex h de 22 i un Fh de 0,81, i el responsable de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l’UJI, Juan B. Carda, amb un índex h de 21 i un Fh de 0,78. Pel que fa al camp de les Matemàtiques, en l’Àrea d’Estadístiques i Probabilitat està el responsable del grup «Modelització matematicoestadística de dades espaciotemporals i mineria de dades», Jorge Mahiques, amb un índex h de 20 i un Fh de 0,95.

  La base de dades DIH conté actualment informació sobre 3.971 investigadors i investigadores que treballen a Espanya, dels quals 2.382 apareixen en els rànquings en 178 àrees d’investigació amb un valor mitjà dels seus índexs h de 40. L’autoria de l’estudi assenyala que s'han inclòs en el rànquing els investigadors de l'àrea l'índex h de la qual és superior o igual a 0,5H1, sent H1 el de l'autor la producció científica del qual s'ha realitzat majoritàriament a Espanya i que encapçala el rànquing. 

  El Factor h (Fh) és el valor de la relació entre l'índex h d'un autor o autora i el valor mitjà de l’índex h dels investigadors o investigadores de la seua àrea amb major índex h. Es tracta d'un paràmetre establert pel Grup per a la Difusió de l'Índex h sobre la base de les diferents subàrees que s’estableixen en el rànquing, amb la finalitat d'afavorir la comparació entre aquestes, encara que alguns autors adverteixen que pot resultar confús.

  Grup per a la Difusió de l'Índex h: http://indice-h.webcindario.com/

  Pujar