28 de novembre de 2020 28/11/20

L'Ajuntament planteja una rebaixa de la pressió fiscal per segon any consecutiu

L'Ajuntament planteja una rebaixa de la pressió fiscal per segon any consecutiu - (foto 1)

  L'Ajuntament de Castelló segueix avançant en la negociació per a aprovar, per segon any consecutiu, una rebaixa de la pressió fiscal. El grup de treball de revisió de les ordenances fiscals, taxes i impostos, constituït a l'abril de 2016 amb representants dels cinc grups polítics amb representació municipal (PSPV, Compromís, Castelló en Moviment, PP i Ciudadanos), ha celebrat avui una nova reunió en la qual s'ha posat sobre la taula la proposta de rebaixa de la pressió fiscal per al pròxim any a partir de les aportacions arreplegades en els mesos previs.

  Així, els partits signataris del Pacte del Grau plantegen aplicar una nova reducció dels coeficients de l'impost sobre béns immobles, tant d'urbana com a rústica, després de la ja aplicada en 2017. Així, en cas d'aprovar-se en ple, el gravamen aplicat a l'IBI de naturalesa urbana baixaria un 7,69% en 2018, sumant-se al 5% de reducció ja aplicat enguany. La rebaixa per al pròxim exercici fiscal de 2018 en el cas de l'IBI rústic seria del 25%, el mateix percentatge que ja ha entrat en vigor en 2017. També es preveu una reducció de cinc punts als immobles d'ús no residencial amb els valors cadastrals més alts mentre que es proposa augmentar un 5,56% d'augment a les unitats fiscals del Port de Castelló.

  Sobre aquest tema, el regidor Ignasi Garcia ha manifestat que “aquesta rebaixa afectarà a totes les llars castellonenques, aproximadament unes 87.000, i a la pràctica totalitat de la resta d'immobles de la ciutat com a locals, comerços, xicotetes i mitjanes empreses, etc.”.

  Aquestes mesures s'emmarquen dins de l'aposta de l'Executiu local de prevaldre els criteris de progressivitat i justícia fiscal en el pagament d'impostos i taxes. D'aquesta manera, no solament es redueix progressivament la càrrega de la pressió fiscal a tota la ciutadania sinó que s'impulsen les mesures necessàries perquè paguen menys els que menys tenen.

  Quant a les bonificacions, es proposa una millora dels criteris de progressivitat amb la incorporació de nous trams en la bonificació per ingressos. D'aquesta manera, es manté la bonificació màxima del 90% (60% per ingressos i 30% per valor cadastral) però millorant la progressivitat en la distribució de les bonificacions a famílies nombroses.

  També s'ha plantejat seguir augmentant les bonificacions de l'IBI Cultural, l'IBI ús social i l'IBI ús renovables. Així, es proposa elevar al màxim legal la bonificació de l'IBI Cultural del 30% aprovat en 2017 al 95% amb l'objectiu de compensar la pujada de l'IVA. Aquesta bonificació s'aplica a immobles amb activitats culturals com a llibreries, teatres, sales de cinema, galeries d'art, sales de concert i aquells que es destinen a la producció i representació cultural.

  El mateix augment de la bonificació es proposa per a les bonificacions a aquells immobles que es destinen a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d'exclusió social o en procés d'inclusió). Així es passaria del 30% de bonificació que es va establir per primera vegada en 2017 al màxim legal del 95%. Quant a l'IBI per l'ús de renovables, també s'aposta per establir el màxim legal del 50%, enfront del 25% que s'ha aplicat per primera vegada enguany 2017. D'aquesta manera, es vol potenciar l'ús d'instal·lacions per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol.

  Garcia ha volgut recordar que “l'actual equip de govern sempre ha fet esforços per a mantenir la pressió fiscal i no augmentar-la en la part del rebut en el qual nosaltres podem incidir, mentre que la part que depèn del govern central i de la revisió cadastral que va realitzar el Partit Popular en el seu moment contínua incrementant-se perquè es va fer tard i malament”.

  També es planteja per primera vegada una reducció del coeficient que s'aplica a l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO). L'Ajuntament de Castelló planteja rebaixar un 6,67% el coeficient (passaria del 3,75% al 3,50%) amb l'objectiu d'incentivar les xicotetes obres de reforma i adequació. Aquesta reducció se suma a la baixada del preu de quasi tots els mòduls per a adequar-los a la realitat del mercat, tant dels materials com de la mà d'obra, prenent com a referència la base de dades de l'Institut Valencià de l'Edificació.

  Finalment, s'ha proposat una congelació de la taxa de recollida de residus sòlids urbans amb caràcter general i es manté una quota híperreduïda a aquelles famílies en risc sever d'exclusió social ampliant la data límit per a la seua sol·licitud fins a l'1 de juny. La bonificació de la taxa de brosses per a les famílies nombroses es manté en el 15%. 

  Pujar