elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Estudien l'eficàcia de la realitat virtual en la rehabilitació de persones amb esclerosi múltiple

Estudien l'eficàcia de la realitat virtual en la rehabilitació de persones amb esclerosi múltiple
  MÉS FOTOS
  Estudien l'eficàcia de la realitat virtual en la rehabilitació de persones amb esclerosi múltiple - (foto 2)

  L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa i suposa la primera causa de discapacitat no traumàtica en adults joves. Els estudis de prevalença més recents indiquen que, a Espanya, la freqüència de la malaltia ha augmentat progressivament al llarg de les últimes dècades, fins a assolir en l'actualitat els 80-180 casos per cada 100.000 habitants.

  Els primers símptomes d'aquesta malaltia solen començar entorn dels 25-30 anys provocant discapacitat tant física com cognitiva, símptomes que afecten de manera directa a la qualitat de vida d'aquests pacients. És per això que resulta de vital importància el desenvolupament i estudi de programes de rehabilitació eficaços, que ajuden a prevenir i revertir els símptomes tant cognitius com físics que presenten molts d'aquests pacients.

  L'empresa UTÒPIC ha desenvolupat, en col·laboració amb el grup d'investigació ImagoBrain de la Universitat Jaume I i l'Associació d'Esclerosi Múltiple de Castelló, un programa de realitat virtual encaminat a rehabilitar de manera paral·lela les funcions cognitives i motores d'aquesta població clínica. L'estudi s'emmarca en el projecte «Neurorehabilitació i recuperació funcional en l'esclerosi múltiple (EM): avaluació de dues estratègies terapèutiques mitjançant ressonància magnètica funcional», finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a mesurar la seua eficàcia i té com a objectiu la promoció d'una millora real de l'estat físic i cognitiu dels pacients i incrementar, a curt i llarg termini, la seua qualitat de vida.

  Aquesta proposada resulta innovadora per dos aspectes fonamentals. D'una banda, es planteja l'ús d'eines de realitat virtual, que resulten ser més atractives i motivadores per als pacients. I d'altra banda, el programa de rehabilitació que es proposa combina l'entrenament cognitiu amb l'exercici físic aeròbic, que afavoreix l'efecte sinèrgic entre tots dos per a estimular processos de neuroplasticitat que permeten prevenir i/ o recuperar la deterioració de funcions motores i intel·lectuals.

  Durant l'estudi també es pretén identificar quines variables clíniques determinen i permeten predir l'eficàcia dels programes de rehabilitació cognitiva. De forma més concreta, utilitzant eines de neuroimatge s'estudiarà de quina forma variables com el grau d'atròfia o el nombre de lesions cerebrals interactuen amb els processos de plasticitat cerebral induïts pel programa de rehabilitació.

  L'estudi està obert a la participació de totes aquelles persones que pateixen esclerosi múltiple. Poden contactar amb les investigadores i investigadors responsables a través del correu electrònic neurocognition@uji.es

  Pujar