5 de desembre de 2020 5/12/20

Els controls de neteja de solars començaran per les zones escolars i la ronda Est de Castelló

Els controls de neteja de solars començaran per les zones escolars i la ronda Est de Castelló - (foto 1)
  • Garcia coordina l’estratègia d’inspeccions després de la creació d’un departament específic

El regidor de Neteja i Sanitat, Ignasi Garcia, s’ha reunit amb els professionals que integren el nou departament municipals dedicat al control dels solars, el qual vetllarà per garantir que aquests espais es conserven en bones condicions. Les primeres accion se centraran «en l’entorn de les escoles i instituts, per tal d’assegurar que no generen molèsties ara que torna l’activitat lectiva presencial», com ha explicat l’edil.

A més a més, aquests primers mesos, el personal d’inspecció intensificarà les actuacions en la ronda Est i en àrees com el barri de Mestrets. «Una és una zona amb molt de pas de vianants», ha aclarit Garcia, mentre que a Mestrets «la neteja dels solars serà clau per a la rehabilitació del barri».

El regidor ha assegurat que «hem de ser capaços de desenvolupar un mètode de treball que ens permeta introduir inspeccions sistemàtiques i, a més, atendre els avisos que ens arriben». Garcia també ha destacat la importància de «la creació d’un departament específic per a solars, un recurs que era molt necessari per acabar amb les molèsties que genera l’abandonament que s’ha produït, principalment, per l’especulació immobiliària de passada dècada».

El calendari definit pel negociat de Neteja i Gestió de Residus inclou treballs determinats per zones en funció de l’època de l’any. «Amb l’arribada del bon temps, les inspeccions se centraran a la zona costanera per a previndre problemes tan habituals com les plagues de mosquits i altres insectes per l’acumulació de vegetació i aigua i per a disminuir el risc d’incendis que aquests solars abandonats suposen», ha detallat el regidor.

Requeriments de neteja i execucions subsidiàries

La nova àrea disposarà d’un equip format per tres professionals, que assumiran les diferents fases dels expedients oberts. Després de realitzar una primera inspecció, identificaran l’estat de cada solar i si són necessaris treballs de manteniment o de neteja. En cas afirmatiu, localitzaran el o la titular del terreny i li comunicaran les actuacions requerides.

Posteriorment confirmaran amb una inspecció que s’han portat a terme i si no és així, el departament tramitarà una ordre d’execució subsidiària per tal de realitzar el manteniment adequat. En aquesta situació, el o la titular del solar hauran de liquidar els costos dels treballs a l’Ajuntament de Castelló. En cas que no ho facen, s’obrirà un expedient per impagament que pot arribar, en última instància, a l’embargament de la propietat. 

Revisió de l’ordenança

Garcia s’ha compromés a estudiar l’actual normativa que regeix la neteja dels solars, l’Ordenança Municipal de la Policia de l’Edificació. Amb la col·laboració de les entitats que aglutinen les associacions veïnals de Castelló, el regidor plantejarà una modificació dels articles que siguen necessaris o la introducció de nous punts per a complementar la regulació.

Pujar