21 de gener de 2021 21/1/21

9 col·legis de la ciutat de Castelló finalitzen una experiència educativa en coeducació i sexisme en el pati escolar

9 col·legis de la ciutat de Castelló finalitzen una experiència educativa en coeducació i sexisme en el pati escolar - (foto 1)
  • En el projecte Patis Coeducatius s'han format 206 professors i professores, 2.410 alumnes de primària, així com 203 familiars

Els col·legis Sanchis Yago, Ripollés, Carles Salvador, Benadressa, Lluís Revest, Bisbe Climent, Blasco Ibáñez, Sebastián Elcano i Ramiro Izquierdo han finalitzat el programa de Patis Coeducatius que impulsa la Regidoria d'Igualtat, dirigida per Ali Brancal, i que compta amb la intervenció en els centres de l'experta en igualtat Sandra Molines. Amb aquesta experiència es pretén fer realitat l'objectiu de reduir i eliminar l'impacte del sexisme i introduir la perspectiva de gènere dins de l'àmbit educatiu.

Totes aquestes escoles han treballat el seu Projecte Coeducatiu de centre, que és el document en el qual s'expliciten, amb criteris objectius i mesurables, les actuacions de revisió i d'intervenció a nivell educatiu conduents a proposar un sistema que corregisca les desigualtats provocades pel gènere de les persones. Les escoles i el professorat dinamitzen aquest projecte a les aules sempre de forma assembleària, comptant amb l'opinió dels xiquets i xiquetes, i comencen a introduir els canvis que creuen oportuns convertint el pati en l'excusa per introduir la coeducació a l'escola. A més, també s'incideix en la sensibilització a les famílies sobre la importància d'incorporar la perspectiva de gènere en la vida quotidiana.

En concret es realitzen cinc sessions.La primera és una reunió de treball amb la direcció del centre; la segona una jornada de formació en sensibilització; la tercera consisteix al bolcat de dades del diagnòstic i propostes en el pati; la quarta està dirigida al desenvolupament i redacció d'un Pla Coeducatiu de Centre; i l'última sessió és un taller dirigit a les famílies. Amb aquest projecte s'han format 206 professors i professores, 2.410 alumnes de primària han experimentat aquesta intervenció als seus patis i han rebut formació coeducativa per part del seu professorat, i fins a 203 familiars han assistit per tal d'implicar-se amb el centre i conéixer el projecte coeducatiu.

Patis Coeducatius persegueix dotar al claustre dels coneixements necessaris en matèria d'educació per afavorir l'eliminació dels rols i estereotips de gènere amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament personal i integrat de l'alumnat. A més, busca incorporar mesures en els temps del pati escolar perquè l'ús de l'espai i la tipologia de jocs de l'alumnat puga ser més equitativa i justa.

Pujar