elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Han començat les actuacions de la primera fase del Pla Edificant als CEIP Navarro Darás i Jose Mª Boquera de Carcaixent

Han començat les actuacions de la primera fase del Pla Edificant als CEIP Navarro Darás i Jose Mª Boquera de Carcaixent

  Aquesta setmana han començat les actuacions de la primera fase del Pla Edificant als CEIP Navarro Daràs i Jose Mª Boquera Oliver de Carcaixent en les quals es duran a terme diverses intervencions als centres per a desenvolupar la tasca educativa de la manera més adequada i millor possible.

  Al CEIP Jose Mª Boquera, durant els pròxims mesos, es construiran dues escales d’emergència, adaptant l’edifici a la normativa vigent d’evacuació d’incendis, s’ampliarà el pati infantil, es repararà la teulada, es col·locarà una marquesina a la porta d’accés del pati infantil per tal d’evitar que es filtre aigua a l’interior, se substituirà la caldera per una d’alta eficiència energètica, la substitució de totes les portes i finestres exteriors, es faran reparacions del paviment i del mur del pati infantil, es retiraran les reixes dels edificis del gimnàs i administració i també es farà una renovació integral de tots els lavabos de l’escola, així com de la xarxa de sanejament i de la instal·lació elèctrica per tal d’augmentar la capacitat i satisfer així la major demanda que suposa la incorporació de noves tecnologies al centre i es canviaran les lluminàries per altres noves d’eficiència energètica.

  I acabada aquesta fase a aquesta escola de quasi 50 anys, ja està programada una segona que abordarà finalitzar la rehabilitació energètica de l’edifici, mitjançant l’aïllament de totes les façanes, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i instal·lació completa de climatització i renovació d’aire.

  Per altra banda, al CEIP Navarro Daràs, centre escolar que compta amb més de 90 anys d’antiguitat, es planteja l’intervenció més potent en termes econòmics. Les actuacions es centren en l’eliminació d’elements de fibrocement, millores en l’enreixat i proteccions, la substitució de totes les fusteries exteriors, repintat del centre i per últim, la construcció d’un nou edifici exempt que contindrà els usos de gimnàs i aula multiusos, donant per satisfeta una reivindicació històrica del centre escolar. Les actuacions compten amb un import de 1.160.861´90 € i s’executaran en un termini d’aproximadament 8 mesos.

  Amb les intervencions en l’exterior de l’edifici, consistents en renovació de finestres i repintat, el centre recuperarà parcialment la imatge original dels pavellons de 1932. L’actuació més evident serà la recuperació cromàtica de les façanes del centre, la coloració original s’ha determinat gràcies a exhaustius estudis patrimonials, basats en cates de color i recopilació d’imatges històriques, que marquen que el centre, abans d’estar pintat en groc clar, ha passat històricament pel blau cel, gris, i siena obscur. I d’altra banda, també es recuperarà el patró de finestres, ara d’alta eficiència energètica, que segueixen el disseny original de l’arquitecte Francisco Mora, que a banda del Grup Escolar, va ser projectista d’entre altres, del mercat de Colom de València, així com del seu Eixample.

  Pujar