Castellano

La Policia Local d'Alcalà-Alcossebre realitza una campanya informativa sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal

La Policia Local d'Alcalà-Alcossebre realitza una campanya informativa sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal
  • Davant l'increment de l'ús de patinets elèctrics i monopatines i dirigida sobre a la població més jove

L'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre ha iniciat, a través de la Policia Local, una campanya informativa dirigida, sobretot, a la població més jove perquè tinguen en compte aspectes de seguretat viària aplicada a l'ús dels vehicles de mobilitat personal (vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats per motors elèctrics, més coneguts com a patinets). Agents de la Policia Local reparteixen fullets informatius i aclareixen qüestions relacionades amb l'aplicació de la normativa de trànsit als usuaris. El cap de la Policia Local, Abel Serret, ha explicat que “la regulació d'aquests vehicles es troba actualment en fase de tramitació, però no podem deixar de reconéixer que la seua presència és cada vegada més major i, per això, des del departament estem realitzant les corresponents gestions perquè al més prompte possible es puguen regular i reflectir dins de les nostres ordenances”. En altres municipis ja s'obliga als usuaris d'aquesta mena de vehicles a a contractar una assegurança de responsabilitat civil.

La regidora de Policia i Seguretat, Selene Blázquez, ha incidit en què “hem de facilitar al màxim la informació als usuaris que han de conscients que és un vehicle a motor amb certes restriccions, com per exemple que estan dotats d'una sola plaça i, per tant, només poden tindre un usuari” i afegia que “en un futur pròxim aquest vehicle incrementarà la seua aparició als nostres carrers i, per això, l'Ajuntament crea i planifica noves zones carrils bici o ciclocarrers per a facilitar al màxim la circulació d'aquesta mena de vehicles i la seua convivència amb la resta”.

Pujar