4 de juny de 2020 4/6/20

Benissa Impuls crea un procediment de selecció de personal per a cobrir possibles vacants

   

  Benissa Impuls, empresa municipal de Neteja Viària, Recollida de Residus, Neteja de Camins i Zones Verdes o Neteja de Platges, entre altres funcions, ha creat recentment un procediment amb el qual generar un llistat de possibles treballadors i treballadores que puguen incorporar-se a la plantilla davant possibles vacants o necessitats futures.

  L'objectiu d'aquesta acció és oferir noves oportunitats professionals a persones que estiguen en atur, on el candidat o candidata caldrà que tinga almenys 6 mesos d'experiència prèvia en neteja d'edificis i que compte amb el carnet B.

  El perfil laboral requerit atén a personal de neteja d'edificis, un lloc per al qual actualment ja es requereix cobrir una plaça. Per a presentar-se a aquesta vacant és necessari estar inscrit/a en la base de dates del Creama. Per a les persones interessades, es recomana visitar aquest link: http://www.benissaimpuls.es/documents/TAULER/Bases%20neteja%20edificis17.pdf

  Actualment es pretén cobrir una vacant concreta, si bé la creació del nou procediment de selecció possibilitarà cobrir d'una manera més eficient les possibles necessitats per a efectuar el citat servei de neteja, a través de la incorporació de noves persones.

  Pujar