21 de setembre de 2020 21/9/20

Arranca una nova campanya de control de velocitat en totes les carreteres espanyoles

Arranca una nova campanya de control de velocitat en totes les carreteres espanyoles - (foto 1)
  • La velocitat continua sent un dels principals factors concurrents dels accidents de trànsit

La Direcció General de Trànsit posa en marxa des de hui i fins al diumenge 18 d'agost una nova campanya de velocitat en la qual es vigilarà i controlarà el compliment dels límits de velocitat amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat i les conseqüències derivades d'aquests.

Aquesta campanya de vigilància es produeix en una setmana en la qual hi ha un festiu a nivell nacional, el dijous 15 d'agost, que genera un pont de quatre dies i multitud de desplaçaments de curt recorregut per carreteres convencionals per a acudir a les festes patronals que se celebren en nombrosos pobles repartits per tota la geografia. En 2018 (últim any amb dades consolidades) la velocitat va ser el segon factor concurrents en els accidents mortals, concretament, el 22%, només per darrere de la conducció distreta i per davant de l'alcohol.

Segons l'estudi “Velocitat i risc d'accident” realitzat per International Transport Fòrum (ITF) L'excés de velocitat és el principal problema que tenen els països motoritzats. Una estimació realitzada per a Noruega mostra que si tots els conductors conduïren per davall dels límits de velocitat, el nombre de morts es reduiria en un 20% (Elvik 2011) Com sol ser habitual, la DGT ha convidat als ajuntaments a sumar-se a la mateixa de manera que també en les vies urbanes es realitze aquesta labor de conscienciació i control de la velocitat, tenint en compte que a les ciutats, els vianants són els usuaris que més morts registren i la velocitat la principal causa d'ells.

Els controls se centraran en aquells trams de risc associat a la velocitat, així com en aquells punts on la circulació es realitza per damunt del límit establit i existeix un elevat índex de sinistralitat. A més, atés el caràcter preventiu de la campanya, s'anunciarà als conductors l'existència de controls a través dels panells de missatge variable o amb senyalització vertical circumstancial, quan la via no dispose d'aquests panells

EL SISTEMA SEGUR

Les polítiques de seguretat viària a la Unió Europea estan basades en l'enfocament de Visió Zero i en el Sistema Segur. Tots dos sistemes estan recollits en l'Estratègia de Seguretat Viària 2011-2020 de la DGT. El Sistema Segur reconegut per organismes Internacionals com l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, accepta que l'ésser humà comet errors i cerca evitar que aquests errors provoquen morts o lesions greus.

Seguint aquest plantejament, els organismes internacionals aconsellen que els límits de velocitat s'establisquen considerant les forces que el cos humà pot tolerar, que en el cas de l'àmbit urbà no hauria de ser superior als 30km/h en conviure en el mateix espai usuaris vulnerables amb vehicles motoritzats.

En les àrees amb interseccions i alt risc de col·lisions laterals la velocitat apropiada seria de 50 km/h i en les carreteres convencionals sense separació física de carrils i per a reduir el risc de col·lisions frontals el límit apropiat hauria de ser de 70 km/h. Aproximant-se a aquest Sistema Segur, la DGT va unificar la velocitat genèrica en les carreteres convencionals i des del 29 de gener el límit de velocitat genèric en aquestes vies és de 90 km/h. En aquestes carreteres són on es van produir el 75% dels accidents mortals l'any passat, dels quals el 38% van ser eixides de via i el 27% col·lisions frontals.

Pel que respecta als vehicles, la Unió Europea ha fet un pas avant en obligar al fet que tots els vehicles nous comercialitzats a Europa a partir de 2022 incorporen entre altres sistemes d'ajuda a la conducció, el limitador intel·ligent de velocitat ISA que funciona connectat al GPS i dotat d'una cambra que llig els senyals viaris, adverteix al conductor quan aquest supera els límits legals.

EXCESSOS DE VELOCITAT QUE PODEN PORTAR A la PRESÓ

La normativa de Trànsit recull que la velocitat genèrica màxima per a turismes i motos en autopistes i autovies és de 120 km/h; en carreteres secundàries, de 90 km/h i en vies urbanes de 50 km/h. Per tant, i tenint en compte aquestes velocitats, els conductors que les incomplisquen estaran cometent una infracció greu o molt greu, sancionada amb multa de 100 a 600 euros i la pèrdua de 2 i 6 punts, depenent de l'excés de velocitat comés.

En el cas que l'excés de velocitat fóra superior en 60 km/h en via urbana o en 80km/h en via interurbana a la permesa reglamentàriament, el Codi Penal el tipifica com a delicte i és castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o a la de multa de sis a dotze mesos o treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, a la de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.

INFRACCIÓ TRANSFRONTERERA

Tenint en compte, que l'excés de velocitat és un factor concurrent en la accidentabilidad en tots els països, la Unió Europea va incloure dins de la Directiva Transfronterera la velocitat, com una de les huit infraccions a perseguir. És a dir, que qualsevol conductor de la UE que supere els límits establits al país per on circule és denunciat, independent del país d'origen, i rebrà en el seu domicili el corresponent expedient sancionador.

A Espanya, segons dades recollides per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària, s'estima que entorn del 3% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes estan involucrats vehicles no matriculats a Espanya. En 2018, la DGT va tramitar 170.475 denúncies per excés de velocitat sense parada del conductor amb matrícula d'altres estats de la UE, la qual cosa suposa el 7,3% del total d'aquest tipus de denúncies.

Pujar