24 de setembre de 2020 24/9/20

Almassora repararà els ponts de l'AP-7 després de la Pasqua amb 60.000 euros

Almassora repararà els ponts de l'AP-7 després de la Pasqua amb 60.000 euros - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora iniciarà després de les vacances de Pasqua la reparació dels dos dos ponts de l'autopista AP-7. Es tracta d'una inversió de 60.356 euros en els punts kilométricos 435+424 (Camí l'Alcora) i 436+524 (Camí Fons) de l'autopista AP-7. La modificació de crèdits aprovada en el ple de febrer va reservar els fons per a executar aquesta reforma que permetrà millorar la seguretat de la circulació i evitar danys en els vehicles pel mal estat de conservació que presenten les estructures.

  El consistori va sol·licitar autorització per a realitzar les obres a la fi de setembre amb la intenció d'habitar l'asfaltat i reparar la bionda dels passos superiors. La inspecció d'explotació de l'autopista AP-7 va estimar procedent accedir al sol·licitat assenyalant les condicions i prescripcions del permís. “Ara comptem amb el pressupost necessari i la coordinació d'empreses i Direcció general de Carreteres per a iniciar els treballs”, ha assenyalat el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco.

  En el cas del pont del Camí l'Alcora, la intervenció inclou el fresat del paviment asfàltic i escombratge de superfície, paviment compost per reg d'adherència, extensió i compactació d'una capa d'aglomerat asfàltic en calent de rodadura calcària, així com el desmuntatge de barrera bionda i retirada de la mateixa. “Tot açò per a resoldre la inseguretat de la carretera i els danys que pot causar als vehicles”, segons les mateixes fonts.

  La millora del pas superior del Camí Fons inclou també la reposició de juntes de dilatació de tipus elastoplástico i la col·locació de nova barrera de seguretat metàl·lica galvanitzada, segons la proposta de l'enginyer cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana. No en va, els informes de la Policia Local d'Almassora elaborats l'estiu passat alerten de la inseguretat del vial per la desaparició dels elements de protecció, entre uns altres.

  L'autorització és vàlida pel termini de 12 mesos explicats a partir de la notificació de la concessió, per la qual cosa el Servei Municipal de Manteniment i Logística (SMML) ja ha contactat amb les empreses que intervindran en les obres per a coordinar els treballs i que es produïsquen el menor nombre de molèsties possibles. cal assenyalar que la Direcció general de Carreteres inspeccionarà aquestes obres supervisades des del consistori.

  Durant els treballs, unes xarxes de protecció evitaran la caiguda d'objectes a banda i banda dels passos superiors per a assegurar la seguretat vial. A més, no estarà permès l'apilament de materials que puguen suposar un obstacle en l'autopista.

  Pujar