1 de desembre de 2020 1/12/20

Almassora compleix folgadament amb el pla d'ajust financer sense depassar el sostre de despesa

  • La despesa computable de l'exercici de 2016 va ser quasi 700.000 euros inferior al límit marcat per l'Estat

Després de la liquidació del pressupost del passat exercici, l'Ajuntament d'Almassora ha donat per conclòs el pla econòmic financer al que ha estat sotmès en els exercicis de 2015 i 2016. Aquest pla, -marcat per Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) amb l'objectiu de regular els fons dels quals disposen les corporacions locals i limitar el seu endeutament- va establir un límit de despesa per a 2016 de 18.907.020,51 euros, una quantitat que no solament no ha sigut superada sinó que la gestió econòmica ha permès rebaixar fins als 18.216.724,86 euros.

Aquesta diferència de 690.295,65 euros permet complir amb el pla d'ajust marcat per l'Estat, que per a l'exercici de 2017 situarà el límit de despesa del consistori en 18.050.501,29 euros. Encara que el desemborsament previst pel pressupost municipal per al present exercici és de 17.716.944,10 euros, l'Ajuntament compta amb marge per a incorporar noves inversions si fóra necessari.

En el capítol d'amortitzacions, l'equip de govern va obtenir els fons necessaris per a abonar 851.504,77 euros de crèdits pendents de pagament durant l'exercici de 2016. D'aquesta quantitat, 491.775,79 euros van ser destinats a pagar elsdos préstecs subscrits per l'administració local, altres 311.643,28 euros van ser abonats per a compensar l'aportació dels tributs de l'Estat i 48.085,70 euros van pagar el 'renting' de vehicles.

Aquestes operacions van permetre que el deute, a 31 de desembre de 2016, se situara en els 5.764.441,58 euros i que el consistori tancara l'exercici amb un nivell d'endeutament del 26%. "El resultat és excel·lent", ha assegurat el regidor d'Hisenda, Roger Beltrán. L'edil ha destacat que "aquestes dades demostren que és possible gestionar els fons públics de manera que els ciutadans reben serveis de qualitat, tinguen més oportunitats laborals i gaudisquen d'infraestructures adequades, sense malbaratar i complint amb l'estabilitat pressupostària".

Cal recordar que la liquidació del pressupost de 2016 ha fet aflorar 3.634.947,83 euros de romanents de tresoreria gràcies als quals l'administració local donarà continuïtat als seus principals projectes urbanístics. L'alcaldessa, Susanna Nicolau, va decretar la incorporació de 421.880,87 euros per a inversions destinades a millorar infraestructures i serveis en el districte marítim i a la creació de nous espais esportius. El ple ratificarà un altre expedient de modificació de crèdits extraordinaris per valor de 410.749,52 euros que permetrà renovar l'enllumenat de polígons industrials i de la Vila i liquidar els treballs de millora de les estacions de bombament del litoral.

Pujar