1 de juny de 2020 1/6/20

L'alacantina CYPE desenvolupa un programari per a previndre contagis de COVID-19 en edificis

L'alacantina CYPE desenvolupa un programari per a previndre contagis de COVID-19 en edificis - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  L'alacantina CYPE desenvolupa un programari per a previndre contagis de COVID-19 en edificis - (foto 2)
  L'alacantina CYPE desenvolupa un programari per a previndre contagis de COVID-19 en edificis - (foto 3)

  La tecnològica espanyola de programari per a arquitectura, enginyeria i construcció CYPE ha desenvolupat un programari pioner a nivell mundial per a donar més seguretat a empresaris, empleats i clients en edificis enfront de la COVID-19. En concret, el programari Open BIM COVID-19 facilita l'adopció i validació de mesures preventives per a minimitzar les infeccions tenint en compte criteris com la distància de seguretat interpersonal, el mobiliari o la instal·lació de separadors, entre altres punts.

  El programari, a més, genera un llistat detallat amb l'aforament màxim permés i unes eixides gràfiques amb els quals dissenyar la disposició més adequada segons els criteris establits per la normativa vigent. D'aquesta manera, els responsables dels negocis, per exemple, poden optimitzar l'espai de les seues instal·lacions, ja siguen comerços, restaurants, hotels o plantes d'edificis, segons les mesures de protecció contra la Covid-19 establides per cada país i validar per endavant les mesures preventives necessaris per a minimitzar les infeccions. A Espanya, CYPE ha seguit els criteris establits en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

  Segons explica Carlos Fernández, director tècnic de CYPE, el funcionament de l'eina és molt senzill i intuïtiu i el desenvolupament d'aquesta eina respon a una necessitat per part dels empresaris i clients per a oferir i tindre les majors garanties de seguretat i de protecció. “Open BIM COVID-19 és un programa gratuït amb el qual és possible mesurar i *redimensionar en pocs minuts la disposició de les persones en els espais, tant oberts com tancats, segons la distància de seguretat interpersonal establida per la normativa i preveure la ubicació dels dispositius que són necessaris per a poder funcionar”, explica el director tècnic de CYPE.

  Sobre aquest tema i com a exemple, el responsable de la companyia indica que, en el cas d'Espanya, el BOE estableix l'obligació d'instal·lar papereres i oferir gels *hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans o quan això no siga possible, aigua i sabó.

  “En aquests casos seria recomanable preveure la instal·lació d'un punt de recepció amb gels hidroalcohólicos, un dispensador de màscares o guants”, explica Carlos Fernández, al mateix temps que detalla la idoneïtat de posar senyals de distàncies interpersonals, avisos de la necessitat de llavar-se les mans o tocar-se la cara,... “Tots aquests elements són contemplats en el programa que hem desenvolupat”, detalla el responsable de la companyia de programari per a arquitectura, enginyeria i construcció.

  Amb tota aquesta informació, el programa permet idear per endavant rutes de circulació, d'una forma similar a les d'evacuació, per a evitar el contacte entre les persones i, d'aquesta manera, minimitzar al màxim el risc de contagiar-se i optimitzar l'ocupació. “La idea d'aquest programari és realitzar un estudi per endavant que simule quines són les mesures de seguretat més apropiades en funció de les condicions de cada espai i no sols en funció d'un percentatge com succeeix en l'actualitat”, emfatitza el director tècnic d'aquesta empresa espanyola amb usuaris en més de 160 països dels cinc continents.

  En el cas que les dades introduïdes no siguen correctes, el programa identifica els problemes de distància i dóna opcions de solució com pot ser la instal·lació de mampares o separadors. Així mateix, Open BIM COVID-19 possibilita detallar que les persones siguen homes o dones, adults o xiquets, si estan drets o asseguts, així com si porten màscara o no.

  Una eina d'aplicació en qualsevol país del món

  El desenvolupament d'aquesta eina és fruit del compromís d'aquesta companyia per millorar la seguretat de les persones i intentar oferir més protecció en els espais, aportant més confiança als consumidors. Per això, aquesta aplicació és completament gratuïta des de la plataforma en el núvol BIMserver.center.

  El programari està pensat perquè puga ser utilitzat en qualsevol país del món, ja que els paràmetres de seguretat són editables en funció de les exigències de cada nació. “Espanya recomana una distància social de seguretat de dos metres perquè hi haja una baixa probabilitat d'exposició mentre que a Hong Kong la distància és de 1,5 metres”, exemplifica Carlos Fernández. Tots aquests paràmetres són editables de manera manual en el programari que està disponible en castellà, català, anglés, francés, italià i portugués.

  L'última tecnologia en arquitectura, enginyeria i construcció

  El programari lliure desenvolupat per CYPE ha implementat la tecnologia Open BIM, la més moderna que s'està utilitzant en el sector de l'arquitectura, enginyeria i construcció. Per a això, utilitza arxius IFC4, però també un altre tipus de tecnologia com la dels videojocs per a la visualització en 3D.

  Així mateix, el programa possibilita l'exportació de plans, per la qual cosa els propietaris poden col·locar un pla en els seus negocis on explique les mesures de seguretat que cal seguir, igual que succeeix, per exemple, als hotels on és obligatori la instal·lació dels plans d'evacuació.

  “Amb la nostra solució es pot visualitzar el resultat en 2D, en 3D i en Realitat Virtual i Realitat Virtual i, d'aquesta manera, disposar el material de protecció més adequat per a reduir les possibilitats del contagi i adequar les instal·lacions amb la separació establida en la normativa”, prossegueix Carlos Fernández.

  Un programa que evolucionarà pròximament

  En una segona fase en la qual CYPE ja està treballant, Open BIM COVID-19 anirà millorant les seues prestacions i implementant noves funcionalitats. En concret, els membres del departament de Desenvolupament de la companyia estan implementant l'opció de realitzar una simulació de com es propagaria el virus tenint en compte la velocitat i patró de dispersió de les partícules en tos i esternuts.

  Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y Alacant

  Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y AlacantEntrar en el especial
  Pujar