19 d’octubre de 2020 19/10/20

Compromís presenta una bateria de 24 propostes a la modificació de crèdit amb marcat accent social per a projectar les mesures de la comissió de recuperació d'Alacant

Compromís presenta una bateria de 24 propostes a la modificació de crèdit amb marcat accent social per a projectar les mesures de la comissió de recuperació d'Alacant - (foto 1)
  • Natxo Bellido: "cal situar en l'agenda de la ciutat l'impuls a projectes que enforteixin i diversifiquin el nostre model econòmic i estiguin alineats amb les polítiques de lluita contra la crisi climàtica"

Compromís Alacant ha presentat una bateria de propostes, amb la intenció que siguen assumides en la próxima modificació de crèdit, a aprovar a inicis del mes de setembre. Des de la coalició progressista estima que cal teixir una bateria de propostes i mesures que doten de contingut i projecció real a algunes de les conclusions del Dictamen de la Comissió de la Recuperació d'Alacant.

Com s’ha reivindicat de forma insistent des de la coalició, cal donar utilitat a la Comissió de Recuperació i el seu Dictamen. “I això suposa -com ha declarat Natxo Bellido- convertir estes propostes, estes mesures, en projectes integrats en el pressupost i amb suficient dotació econòmica”.

Hui Compromís ha presentat les mesures que entén que cal que siguen arreplegades en la negociació que espera mantindre la coalició amb l’equip de govern. Estos projectes deuen encabir-se en la próxima modificació pressupostària o buscant altres vies de finançament per a poder executar-los.

Des de la coalició progressista s’ha reiterat que les línies centrals que que van a situar en la negociació amb el Bipartit estan dirigides a:

  • Estar millor preparats per als rebrots de la pandèmia
  • Fer front a l’emergència social
  • Ajudar als sectors productius mes danyats per la crisi sanitària per a protegir els llocs de treball i l’activitat econòmica.

També, com ha apuntat Bellido “cal situar en l’agenda de la ciutat l’impuls a projectes que enfortisquen i diversifiquen el nostre model econòmic i estiguen alineats amb les polítiques de lluita contra la crisi climàtica i la consolidació d’Alacant com a focus d’innovació. Esta crisi deu significar una oportunitat per avançar en la transformació d’Alacant”.

Estes seran les línies que plantejarà Compromís en la quarta modificació de crèdit. Com ha conclòs Bellido “esperem trobar predisposició per part del bipartit de Barcala, i continuar amb el clima de consens de la Comissió. Per això, esperem trobar la mateixa lleialtat que la mostrada per Compromís en els treballs i conclusions de la Comissió de Recuperació d’Alacant”.

Protecció front de la pandèmia

1-. Fons de contingència sanitària per a la compra de material de protecció: 500.000 €

2-. Contracte urgent de desinfecció i manteniment de col·legis i dependències municipals amb atenció al públic: 350.000 €

Emergència social

3-. Augment d’ajudes municipals d’emergència social: 1.000.000 €

4-. Convocatòria d’ajudes per al pagament de l'IBI a famílies vulnerables: 500.000 €

5-. Col·laboració amb alicante gastronómica solidaria 30.000 €

6-. Fons de contingència per atenció a les persones sense llar: 300.000 €

7-. Programa d’acompanyament i assistència de persones majors en barris vulnerables: 150.000 €

8-. Redacció projectes de cibe municipal en el tossal i centre sociocomunitari en colonia requena: 250.000 €

9-. Redacció de projecte de 3ª escola municipal infantil: 150.000 €.

10-. Compra de vivenda per a destinar-la a lloguer social i emergència habitacional: 800.000 €.

11-. Reforç de la plantilla de la regidoria d’acció social per a desbloquejar el colapse tramitació rendes d’inclusió i enfortir la tasca comunitària en barris vulnerables (Miguel Hernández, Ciudad de Asís, Cementeri, Carolines Baixes i barris d'Alacant Nord): 200.000 €.

12-. Ajudes directes a alimentació i pagament de rebuts bàsics per a famílies vulnerables (targeta moneder): 300.000 €.

Mesures de reactivació econòmica i protecció del treball

13-. Segona convocatòria per a autònoms, micropimes i pimes que s’hagen quedat exclosos de les primeres convocatòries d’ajudes de l’ajuntament d’alacant i la generalitat valenciana: 1.000.000 €.

14-. ampliació de la xarxa d’oficines d’orientació laboral, obrint una nova en la zona sud de la ciutat: 100.000 €

15-. posar en marxa, en col·laboració amb les associacions de comerciants, un market place per al comerç de proximitat: 150.000 €.

16-. campanya de promoció del comerç local entre els sectors més joves de la població: 50.000 €.

17-. convocatòria d’ajudes a empreses amb caràcter social per a la contractació de persones en risc d’exclusió social: 150.000 €

18-. campanya de promoció del turisme urbà de cap de setmana i estàncies curtes per als mesos octubre 2020-juny 2021, prèvia a la campanya fogueres i estiu de 2021, i complementària a la campanya nadal 2020-2021. estaria consensuada amb el sector turístic de la ciutat i dirigida a visitants de la comunitat valenciana i comunitats autònomes pròximes amb major nombre de visitants a la ciutat: 250.000 €.

Suport a la joventut

19-. Ampliació del convenni amb el consell de la joventut (CJA): 10.000 €

20-. Pla de Joventut d'Alacant: 20.000 €

Alacant capital digital

21-. línia d’ajudes a projectes d’emprenedurisme innovador: 150.000 €

22-. primera fase del projecte capçalera d’innovació en base a fórmules de finançament plurianual: 2.500.000 €.

Emergència climàtica

23-. Remodelació de les avingudes Aguilera i Catedràtic Soler com a vies de sentit únic, amb ampliació de voreres, espai per a carril bici i carril bus: 1.500.000 €

24-. disseny i execució del carril bici que connecte el centre de la ciutat amb la platja de Sant Joan: 250.000 €

Pujar