6 de juny de 2020 6/6/20

Alaquàs sol·licita al SERVEF i a la Conselleria d'Educació un total de 8 cursos de formació per a desocupats

Alaquàs sol·licita al SERVEF i a la Conselleria d'Educació un total de 8 cursos de formació per a desocupats - (foto 1)
  • L’aprovació dels cursos permetrà que un total de 30 veïns i veïnes siguen contractats durant 1 any per l’Ajuntament d’Alaquàs a través del Taller d’Ocupació “Alaquàs amb cura de la seua gent i el seu espai”

  • Els programes donaran formació a més de 100 persones

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través del Centre Municipal de Formació Francesc Ferrer Martí, ha sol·licitat al Servef i a la Conselleria d’Educació un total de 8 cursos de formació professional per a l’ocupació. La subvenció ascendeix a 834.000 euros i amb aquesta es podran posar en marxa diversos programes de formació per a persones en situació d’atur o persones que estant ocupades, vulguen millorar la seua formació professional.

Aquests cursos donaran formació a un total de 105 veïns i veïnes i permetran que l’Ajuntament d’Alaquàs puga contractar durant 1 any a través del Taller d’Ocupació “Alaquàs amb cura de la seua gent i el seu espai”, un total de 30 veïns i veïnes d’Alaquàs que a més de formar-se en l’especialitat per la qual s’interessen, tindran l’oportunitat de tindre un contracte laboral per a desenvolupar diferents obres municipals o prestar els seus serveis a l’Ajuntament.

Aquestes accions formatives formen part del Pla de Formació Professional per al Treball 2016/2017 desenvolupat per l’Ajuntament d’Alaquàs com una de les polítiques prioritàries pel que respecta a la formació i al treball. Més de 2000 veïns i veïnes s’han beneficiat en els últims anys dels 151 cursos de 30 perfils professionals diferents impartits al Centre de Formació per proporcionar una qualificació professional i facilitar l’entrada al mercat laboral.

En total s’han demanat un total de vuit cursos. Pel que fa al Programa de Formació Professional per a l’Ocupació del Servef cal destacar el “Taller d’Ocupació, Alaquàs amb cura de la seua gent i el seu espai” a través del qual es contractaran un total de 30 veïns i veïnes. Es tracta d’un programa mixte de treball i formació que té com a objectiu el d’incrementar l’empleabilitat de les persones desocupades de més de 25 anys o més amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació per al treball mitjançant la realització d’accions formatives amb la realització d’obres o prestació de serveis d’utilitat pública o interès social. En aquest cas s’han demanat les especialitats de: Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials i Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Instal·lació i Manteniment de jardins i zones verdes.

Al Servef s’ha demanat també les especialitats de: Muntatge i manteniment d’Instal·lacions Solars Tèrmiques, Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Fotovoltaiques i Muntatge i Manteniment de Jardins i Zones Verdes. Aquestes accions formatives estan dirigides prioritàriament a persones en situació d’atur així com a persones ocupades i estan centrats en proporcionar la qualificació professional per tal de desenvolupar una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció laboral.

Pel que a la Conselleria d’Educació, l’Ajuntament ha sol·licitat un programa formatiu de qualificació bàsica amb dues especialitats: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Operacions auxiliars de muntatge i instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Aquest programa està adaptat a les necessitats específiques de l’alumnat que haja abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria o que presente necessitats educatives especials que hagen impedit la consecució d’aquests estudis secundaris.

L’Ajuntament d’Alaquàs habilitarà una secció específica en la pàgina web www.alaquas.org per informar del procés a seguir.

Pujar