elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Alaquàs intensifica el pla de prevenció contra el mosquit amb una nova tècnica de captura

Alaquàs intensifica el pla de prevenció contra el mosquit amb una nova tècnica de captura
  • Es tracta d’un nou tractament amb trampes especialment indicat per a mosquit tigre i comú i se suma a les accions que l’Ajuntament d’Alaquàs du a terme al llarg de l’any per a combatre la proliferació d’aquests insectes

MÉS FOTOS
Alaquàs intensifica el pla de prevenció contra el mosquit amb una nova tècnica de captura - (foto 2)

L’Ajuntament d’Alaquàs ha intensificat un any més el Pla de Prevenció contra el mosquit durant els mesos d’estiu tractant totes les zones del municipi, principalment parcs i alberedes. Enguany, s’ha posat en marxa una nova tècnica de captura consistent en la instal·lació de trampes en diferents zones del municipi.

Es tracta d’una tècnica altament efiçac a través de la qual s’instal·len trampes en les zones on s’ha detectat major presència i proliferació d’aquests insectes. Aquestes trampes tenen un àrea d’actuació de 1.000 metres i són totalment inofensives per a la vegetació. A Alaquàs han sigut instal·lades fins al moment en la zona del col·legi Bonavista, Escola Municipal Infantil l’Alqueria, instal·lacions esportives muncipals del Terç i del Bovalar i Cementeri Municipal.

Aquesta campanya forma part d’un pla integral que es du a terme a Alaquàs per tal de combatre la proliferació dels mosquits, tant comuns com tigres. Durant els mesos d’estiu s’intensifiquen els controls i tractaments als claveguerams així com en les zones d’especial afecció de tot el municipi com parcs, jardins públics, zones verdes i fonts.

Aquest pla d’actuació conté tot un conjunt de mesures necessàries per al control d’aquesta plaga mitjançant mitjans terrestres tant per a larves com per a adults. Aquestes accions inclouen tractaments preventius i correctius mijtançant larvicides d’elevada persistència en sifònicos i reixetes de desguàs d'aigües pluvials, amb especial incidència en zones amb focus detectats, així com en estanys i fonts del municipi.

Cal destacar que en el nostre entorn, es tracta d’un mosquit principalment urbà que aprofita sistemàticament punts amb aigua d'origen humà per a la seua reproducció. Per això, les larves d'aquesta espècie es desenvolupen en recipients on existeixen xicotetes quantitats d'aigua, principalment si es troben en llocs ombrejats i en objectes que contenen aigua en jardins, patis i descampats. La seua granja larvària original consisteix en buits plens d'aigua en arbres. Els punts de cria, a més de trobar-se en cases habitades, es troben sovint en terrenys o cases abandonades, deshabitades temporalment o segones residències, ja que en aquests llocs, és on acostuma a trobar-se recipients descurats que contenen aigua de pluja.

L’Oficina de Salut Pública d’Alaquàs, ubicada a l’Edifici de l’Olivar, es troba a disposició de les veïnes i veïns que vulguen resoldre qualsevol dubte o comunicar l’existència d´un focus. Poden contactar amb ella mitjançant el correu electrònic salutpublica@alaquas.org o en el número de telèfon 961519400.

CONSELLS

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs s’incideix en que la col·laboració i la conscienciació ciutadana són dos pilars bàsics per lluitar contra la presència del mosquit tigre i es volen donar els següents consells:

-Retirar els objectes que retinguen aigua com plantes o poals

-Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge com la gespa o solars

-Buidar amb freqüència els abeuradors dels animals, els peus dels para-sol o altres

-Tapar amb malles d’1 mm dipòsits i bidons

-Mantindre piscines i fonts ornamentals

-Revisar periòdicament albellons, canaletes i arquetes interiors

Pujar