11 d’agost de 2020 11/8/20

Com tractar a pacients recentment diagnosticats de càncer? L'Hospital de la Plana llança el programa Primer Impacte

Com tractar a pacients recentment diagnosticats de càncer? L'Hospital de la Plana llança el programa Primer Impacte - (foto 1)
  • Professionals sanitaris de Cirurgia i Ginecologia poden informar i derivar pacients a persones expertes en psicooncologia de l'associació

  • El protocol estableix una assistència estructurada per a abordar les necessitats sociosanitàries de les persones malaltes i de la seua família

MÉS FOTOS
Com tractar a pacients recentment diagnosticats de càncer? L'Hospital de la Plana llança el programa Primer Impacte - (foto 2)

L'Hospital Universitari de la Plana i l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) a la província de Castelló han establit una sèrie de procediments per a avançar en la implantació del programa Primer Impacte, dirigit a pacients recentment diagnosticats de càncer. D'aquesta forma, el sistema informàtic del centre hospitalari permet, a través d'una agenda interactiva, derivar a pacients als qui el personal sanitari considere oportú cap al programa Primer Impacte, atés per psicooncòlegs especialistes en atenció integral de persones amb càncer.

Per a això, responsables del programa estan duent a terme reunions de treball amb els diferents serveis mèdics de l'Hospital per a presentar-los el projecte i establir els mecanismes de derivació de pacients. De moment, els serveis en els quals es troba establit són Cirurgia i Ginecologia, encara que està actiu per a la resta d'especialitats clíniques.

Conveni oncològic

El programa Primer Impacte és un servei d'atenció integral i immediata a la persona malalta de càncer i als seus familiars perquè, des del moment en què coneixen el seu diagnòstic, troben el seguiment clínic dels professionals sanitaris de l'Hospital i el suport dels professionals de l'AECC. Aquest programa s'inicia amb la derivació per part del personal facultatiu i permet disminuir l'impacte emocional del diagnòstic oncològic, detectar necessitats soci-sanitàries i oferir els recursos assistencials pertinents.

L'Hospital Universitari de la Plana manté un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola contra el Càncer que inclou, a més d'aquest programa, la presència a l'Hospital d'un equip de voluntariat oncològic i una oficina d'atenció.

Segons l'AECC, el diagnòstic de càncer té repercussions en totes les esferes de la vida de la persona malalta i dels seus familiars, tant en l'entorn social, com a laboral, econòmic i familiar, i entorn a entre un 25 i un 35% de la població oncològica presenta alteracions psicològiques derivades del procés de la malaltia.

Pujar