13 de desembre de 2019 13/12/19

La Regidoria d’Agricultura col·labora amb la Generalitat en la lluita contra la mosca de la fruita

  La Regidoria d'Agricultura, Medi ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat impulsa una nova campanya per a lluitar contra la mosca de la fruita.

  Així, la Regidoria que dirigeix Josep Pasqual Sancho, s'encarregarà de facilitar als agricultors el producte necessari per a un tractament de producció de caqui, magraners i varietats primerenques de cítrics com Marisol, Clausellina, Clemenrubí (Pri-23), Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma, Owari, Clemennapo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clemensoon, Clemenclara, Orogros, Cultifort, Oct488, Nero, Capola i Clemenval, tant per a cultius ecològics com a convencionals amb una superfície mínima d'una hectàrea (12 fanecades).

  Per a açò, els interessats a obtenir el producte poden dirigir-se a la Regidoria d'Agricultura (C/ Ponent Baix, 65), on podran emplenar un formulari per a sol·licitar-ho, i hauran d'indicar, a més de les seues dades, on es troba la seua parcel·la i la superfície, espècie i varietat de la plantació. El repartiment es realitzarà per a cobrir la meitat de la superfície declarada, en funció de les existències, sempre que l'agricultor s'encarregue de cobrir l'altra meitat de la superfície mitjançant la compra de paranys i la seua col·locació.

  S'haurà d'aportar factura o albarà de compra recent de paranys massius que es trobe inscrita en el Registre de productes fitosanitaris del MAPAMA. La data límit per a presentar la documentació és el 2 de juliol. Per a més informació, es pot telefonar a la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, al 965 547 250.

  ocultar
  La Regidoria d’Agricultura col·labora amb la Generalitat en la lluita contra la mosca de la fruita
  Pujar