10 d’agost de 2020 10/8/20

Normalització Lingüística de Vila-real convoca les ajudes de promoció i ús del valencià per a entitats locals sense ànim de lucre

Normalització Lingüística de Vila-real convoca les ajudes de promoció i ús del valencià per a entitats locals sense ànim de lucre - (foto 1)

    La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real ha publicado la convocatòria de subvencions destinades a premiar totes aquelles associacions sense ànim de lucre d’àmbit local que realitzen activitats de promoció del valencià. Unes ajudes econòmiques que financen projectes de normalització i d’activitats de foment del valencià realitzats durant el 2019.

    Concretament, es premiaran aquelles iniciatives dutes a terme per les associacions per a sensibilitzar en l’ús del valencià en la retolació, la documentació, les actuacions musicals i teatrals en valencià, per utilitzar el valencià com a llengua de treball, campanyes publicitàries i llocs web en valencià, entre d’altres. Les associacions hauran de fer constar el patrocini de la Regidoria de Normalització Lingüística tant en les activitats com en els materials que presenten a aquesta convocatòria, que ha establit una dotació de 10.000 euros que es repartirà entre totes les associacions que presenten la sol·licitud d’ajudes dins del termini de trenta dies naturals que comença demà, 19 de novembre, i finalitza el 18 de desembre de 2019.

    Alguns dels criteris que tindrà en compte la Comissió de Valoració per a l’assignació de la subvenció són, entre d’altres, que els projectes promoguen la recuperació i el foment de l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, que compten amb la participació directa dels beneficiaris en la seua elaboració, desplegament i execució, fent a les vila-realenques i els vila-realencs subjectes i protagonistes de l'acció realitzada; que impulsen la recuperació i el manteniment de tradicions pròpies, i l’abast i els efectes duradors de les actuacions proposades.

    Aquestes subvencions estan regulades per l’Ordenança de concessió de subvencions econòmiques a associacions sense ànim de lucre d’àmbit local per a la promoció i l’ús del valencià, aprovada pel Ple el 28 de setembre de 2015, i la convocatòria per a l’exercici 2019, publicada en el BOP número 139, el 7 de novembre de 2019. Les bases estan disponibles al tauler d’anuncis i edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real a l’enllaç: https://seuelectronica.vila-real.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=12435211477723216755&HASH_CUD=091dfef5159c6956c43a248ee8a2823cd3eb4c9d&APP_CODE=STA

    Pujar