2 de desembre de 2020 2/12/20

Compromís advoca per combatre l’escletxa salarial

  El grup municipal de Compromís per Vila-real ha presentat una moció al pròxim Ple en la qual reivindica la lluita contra la bretxa salarial entre homes i dones i sol·licita al Consell exigir al Ministeri de Sanitat que retorne les ajudes de l'Institut de la Dona per a afavorir la igualtat d'oportunitats per a tots.

  El portaveu de la coalició i, al seu torn, regidor d'Economia a l'Ajuntament, Xavier Ochando, ha explicat que "fa escassament un any, per aquestes dates, eixien publicats els resultats d'un estudi de la Unió General de Treballadors (UGT) sobre la bretxa salarial entre homes i dones que són realment aterridores".

  De l'informe es desprèn que la diferència entre tots dos sexes és la més alta dels últims anys, ja que una dona rep quasi una quarta part menys de salari que un home, és a dir: les dones treballen gratis tres mesos a l'any, en comparació d'un home.

  “Espanya se situa la sisena amb major diferència salarial entre homes i dones", assenyala Ochando, "un problema greu que, juntament amb la coneguda com a taxa rosa, fa que les dones no tinguen el mateix poder econòmic que els homes", apunta.

  En aquest sentit, l'edil recorda la gravetat d'aquest problema, que implica fins i tot incomplir l'article 9,2 de la Constitució, que diu que "correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social".

  Així mateix, manifesta que en 2007 es va aprovar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, que contemplava el suport a la implantació voluntària de plans d'igualtat.

  “No només seguim en nivells prehistòrics, sinó que fa un mes coneixíem que l'Institut de la Dona, dependent del Ministeri de Sanitat, suspenia el procediment de concessió de subvencions destinades a implementar mesures destinades a la igualtat salarial entre homes i dones, així com a garantir la representativitat legal de dones en els alts càrrecs de representació en entitats o empreses de les persones treballadores", explica. Ajudes que anaven destinades "directament a xicotetes i mitjanes empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, fundacions, associacions, programes de postgrau i activitats de les universitats relacionades amb la igualtat de gènere i un llarg etcètera".

  Per això, "en una setmana com aquesta, en la qual hem celebrat el Dia de la igualtat salarial, volem que el Consell exigisca al Ministeri de Sanitat que retorne les ajudes de l'Institut de la Dona i que es comence a lluitar amb més força que mai perquè cap dona cobre menys que un home pel mateix treball", conclou.

  Pujar