elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El premi-beca José Iturbi concedirà 1.500 euros als millors estudiants de música de València

El premi-beca José Iturbi concedirà 1.500 euros als millors estudiants de música de València
  • Es premiarà el millor expedient acadèmic del curs 2022-23

 

La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria del premi-beca José Iturbi al millor expedient acadèmic 2022-23 d'ensenyaments professionals de Música del Conservatori Municipal de Música José Iturbi, dotat amb 1.500 euros.

El premi és únic i reconeix l'excel·lència de l'alumnat en els seus estudis i s'atorgarà a qui obtinga la major puntuació segons nota mitjana de l'expedient acadèmic i Premis d'Honor i Mencions obtinguts. En cas d'empat, s'atorgarà exequo entre els i les concurrents.

Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud durant els 20 dies naturals següents a la publicació de la convocatòria en el BOP. Podran optar al premi l'alumnat del Conservatori que haja finalitzat els ensenyaments professionals en el curs 2022-23 i els haja cursat en el centre durant els últims quatre anys acadèmics a comptar des de la convocatòria, excepte casos excepcionals que per altes capacitats s'haguera completat tot l'ensenyament en un temps inferior. Així mateix, hauran d'haver obtingut Premi d'Honor de Fi d'Ensenyaments en la seua especialitat o Menció d'Honor, la qual es valorarà si no es donara el primer.

Les sol·licituds es dirigiran a Alcaldia i es tramitaran a través de qualsevol dels diferents Registres de l'Ajuntament de València. La convocatòria es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions i el seu extracte en el BOP. A més, s'exposarà en el tauler d'anuncis del Conservatori i en la web de l'Ajuntament.

Els estudis que s'imparteixen en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi són d'Ensenyament Elemental i Ensenyament Professional, dirigits preferentment a xiquets i xiquetes que vulguen completar la seua formació educativa i artística en l'àmbit musical, així com a alumnes procedents d'altres centres, i antics alumnes que desitgen reprendre els seus estudis.

 

 

 

Pujar