28 de novembre de 2020 28/11/20

Oberta la consulta pública sobre l'Ordenança d'Aparcaments

    L'Ajuntament de València, a través dels diversos servicis municipals implicats, considera necessària l'actualització normativa i l'adaptació a la realitat actual de la vigent Ordenança Reguladora de les Condicions Funcionals d'Aparcaments, que regula els estacionaments fora de la via pública.

    Amb este objectiu s'analitza la possibilitat de derogar esta última, que data de 1994, i elaborar una nova Ordenança d'Aparcaments que aborde, entre d'altres, la modificació de matèries com l'augment de les dimensions de les places, augment de l'ample dels carrils de circulació, introducció de la previsió normativa de l'ús d'estacionaments per a bicicletes o la inserció de les previsions normatives referents a les persones amb diversitat funcional.

    La consulta pública per admetre suggeriments, com a pas inicial, tal i com indica la llei, es mantindrà vigent des de hui fins el pròxim 17 de maig. Els suggeriments i observacions respecte dels problemes que els afectats creguen que ha de solucionar la nova Ordenança, la necessitat o no de la nova modificació, els objectius que hauria de perseguir, etc. hauran de dirigir-se al Servici de Mobilitat Sostenible indicant de forma expressa que es refereixen a la "consulta pública prèvia sobre l'Ordenança reguladora d'aparcaments", i podran presentar-se mitjançant Registre d'Entrada o per correu electrònic a consultaaparcaments@valencia.es, on s'haurà d'indicar nom i cognoms o raó social i número de D.N.I., N.I.F. o altre document que verifique la identitat.

    Pujar