22 d’octubre de 2020 22/10/20

Mercadona donarà productes de primera necessitat a entitats socials de València

Mercadona donarà productes de primera necessitat a entitats socials de València - (foto 1)
  • En 2019 la companyia va donar un total de 200 tones d'aliments sol a la província de València

MÉS FOTOS
Mercadona donarà productes de primera necessitat a entitats socials de València - (foto 2)

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat parteix de quant rep d'ella, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social comentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 210 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tota Espanya i Portugal, a les quals dóna diàriament aliments i participa en campanyes de recollida d'aliments.

En 2019, la companyia va donar a tots ells un total de 9.218 tones d'aliments, 9.100 a Espanya i 218 a Portugal. Igualment, treballa amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat. Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental.

Per a això, Mercadona compta amb un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i cerca conjuntament amb els Proveïdors Totaler la conversió dels residus en nous recursos.

A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients. Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en el qual tots els seus participants són auditats periòdica i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per a la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.

Pujar