24 de setembre de 2020 24/9/20

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local la personació de l'Ajuntament per les agressions ultres durant la celebració del passat 9 d'Octubre

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local la personació de l'Ajuntament per les agressions ultres durant la celebració del passat 9 d'Octubre - (foto 1)

  L'alcalde de València, Joan Ribó, ha proposat a la Junta de Govern Local que l'Ajuntament es persone en les diligències prèvies que se seguixen en el Jutjat d'Instrucció número 15 de València en relació amb els fets produïts el passat 9 d'Octubre, que podrien ser constitutius d'un delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i un delicte de desordes públics. La proposta es debatrà en la pròxima Junta de Govern Local, que se celebrarà el 15 de desembre.

  Durant la manifestació convocada el passat 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, per part de les organitzacions integrants en la denominada "Comissió 9 d'Octubre" es van constatar situacions d'enfrontament i desordres causats per la presència d'un grup d'individus d'ultradreta alié a la marxa, que van mostrar, tal com ha subratllat l'alcalde, "actituds de confrontació al legítim dret de manifestació, produint-se diverses agressions".

  De fet, la pròpia Brigada Policial d'Informació de València de la Prefectura Superior de Policia estima que els citats fets "podrien ser constitutius, entre altres, d'un delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i d'un delicte de desordes públics". Tots els fets registrats consten, documentats i amb detall, en les diligències prèvies del Jutjat d'Instrucció número 15 de València, a qui correspon la instrucció penal d'estos.

  En la interlocutòria de citat jutjat (de 31 d'octubre passat) es fa oferiment a l'Ajuntament perquè mamprenga les accions que considere pertinents pels possibles danys patits. Tal com ha subratllat l'alcalde, Joan Ribó, "és indiscutible, a més, l'obligació municipal, dins de les seues competències, de realitzar tota acció que es considere necessària amb vista a preservar l'orde públic i garantir la seguretat ciutadana. A més, tenim un compromís ferm amb la democràcia i el dret de qualsevol persona de manifestar les seues idees pròpies, com a dret constitucional, i en definitiva, el dret a la discrepància sense recórrer en cap cas a la violència, com van fer els grups ultres el 9 d'octubre passat. És una obligació de l'Ajuntament i un deure que s'ha marcat este govern municipal treballar per a eradicar els delictes d'odi".

  Per això, l'alcalde proposa a la Junta de Govern Local, en la seua reunió ordinària del pròxim dia 15, l'"exercici d'accions per a la defensa dels interessos públics que correspon defendre a este Ajuntament, i garantir els drets de tota índole, inclosos els patrimonials, que puguen haver-se vist afectats per les actuacions objecte d'instrucció penal".

  La proposta de l'alcalde inclou traslladar l'acord a l'Assessoria Jurídica Municipal a fi que es procedisca a la personació de l'Ajuntament en les diligències prèvies que seguix la institució judicial i en el seguiment de les actuacions processals en tots els seus tràmits, instàncies, incidències i recursos.

  Pujar